donderdag 6 april 2023 om 19:30 uur

- Witte donderdag - Heilig Avondmaal -
Voorganger(s): Ds. Sytse Ypma
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De collecte is voor Leprabestrijding.

terug