zondag 4 juni 2023 om 9:30 uur

- Intrededienst ds. Wiebrig de Boer -
Voorganger(s): Ds. Joke Baaij
Muzikale begeleiding: Maria van Twist en speelgroep

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Missionair werk in de PGL
U kunt uw gift overmaken naar NL65 RABO 0457 4574 57.

terug