zondag 11 juni 2023 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Helmer le Cointre
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor INLIA Asielzoekers
U kunt uw gift overmaken naar NL47 INGB 0005 8728 15.

terug