zondag 25 juni 2023 om 9:30 uur

Zondagsdienst - Heilig Avondmaal -
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat.
U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug