zondag 24 september 2023

- SamenSchakeldag -
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Henney Venema

SamenSchakeldag in Appelscha.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie - Vredesweek
U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 4574 57

terug