zondag 8 oktober 2023 om 9:30 uur

- Schakeldienst -
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

Het thema is 'Werken in de wijngaard'.
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers:
Zij leggen hun ambt neer:

  • Tilly van der Snee, ouderling dovenpastoraat
  • Harry van der Snee, diaken
  • Geert-Jan Boonstra, ouderling wijkkerkrentmeester en lid college van kerkrentmeesters
  • Lieke Amesz, ouderling vieren
  • Ton Spies, ouderling, lid dagelijks bestuur, penningmeester wijkkas en wijkkerkrentmeester
  • Folkert Keizer, ouderling, lid dagelijks bestuur
Petra Spies wisselt van opdracht (van jeugdouderling naar ouderling vieren)

Bevestigd zullen worden:
  • Froukje Houtstra (ouderling communicatie)
  • Grietje Keizer, diaken
  • Albert van der Marel, ouderling leren

We staan ook stil bij de aanstelling van Eveline Molenaar als interne vertrouwenspersoon van onze gemeente in het kader van ‘Veilige Kerk’
Graag willen we bedanken: Gonda Boringa als redacteur van de Kick

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor PKN Missionair werk.
U kunt uw gift overmaken naar NL10 ABNA 0444 4447 77

terug