zondag 8 oktober 2023 om 9:30 uur

- Schakeldienst -
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 
Het thema is 'Werken in de wijngaard'.
De volgende ambtsdragers treden af:

Harry van der Snee – diaken
Tilly van der Snee – ouderling dovenpastoraat
Van opdracht wisselt: Petra Spies, zij wordt van jeugdouderling nu ouderling vieren
Bevestigd zullen worden:
Froukje Houtstra als ouderling met opdracht communicatie
Grietje Keizer als diaken
We staan ook stil bij de aanstelling van Eveline Molenaar als interne vertrouwenspersoon van onze gemeente in het kader van ‘Veilige Kerk’
Graag willen we bedanken: Gonda Boringa als redacteur van de Kick

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor PKN Missionair werk.
U kunt uw gift overmaken naar NL10 ABNA 0444 4447 77

terug