zondag 15 oktober 2023 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Joke Baaij
Muzikale begeleiding: Marcus Veenstra

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor ZWO-project.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06.

terug