zondag 22 oktober 2023 om 9:30 uur

Zondagsdienst - Heilig Avondmaal -
Voorganger(s): Ds. Willemien Keuning
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat.
U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 4574 57

terug