zondag 3 december 2023 om 9:30 uur

- 1e Advent -
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor ZWO-project.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06.

terug