zondag 10 december 2023 om 9:30 uur

- 2e Advent - Heilig Avondmaal -
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Kinderen in de knel
U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 4574 57

terug