zondag 24 december 2023 om 19:30 uur

- Kerstnachtdienst -
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Henney Venema, Maria van Twist, speelgroep en cantorij

Vanaf 18.45 wandelen we naar onze eigen stad van vrede. 

Na de viering bent u/jij van harte welkom buiten bij het vuur voor ontmoeting en glühwein

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

terug