zo 19 mei 2019  om 9:30 uur
Voorganger: ds. D. de Boer
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Marcus Veenstra

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

Thema: Houd van elkaar (Johannes 13, 31-35)
Jezus zegt: ‘Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb. Dan kan iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Missionair werk in Protestantse Gemeente Leeuwarden.

terug