zo 21 jul 2019  om 9:30 uur
Voorganger: ds. Hinke Post-Knol
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Missionair werk in Prot. Gemeente Leeuwarden.

terug