zo 15 dec 2019  om 9:30 uur
Voorganger: ds. Helmer le Cointre
3e Advent - Maaltijd van de Heer -
Muzikale begeleiding: Marcus Veenstra

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Expect Studentenpastoraat. 

Alle extra collectes van de avondmaalvieringen in tweede halfjaar 2019 zijn bestemd voor het Aanloophuis. Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben. aanloophuisleeuwarden.nl .

terug