do 9 apr 2020  om 19:30 uur
Voorganger: Ds. Joke Baaij en Ds. Helmer le Cointre
- Witte donderdag - Heilig Avondmaal -
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De collecte is voor Leprabestrijding.

terug