Zaterdag 11 apr 2020  om 19:30 uur
Voorganger: Ds. Joke Baaij en Ds. Helmer le Cointre
- Stille zaterdag - Paaswake tienerdienst -
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen.

De collecte is voor Leprabestrijding.

terug