zo 13 sep 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Sytze Ypma
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor JOP PKN Jeugdwerk
NL52 ABNA 0414 1414 15.

terug