Zondag 2 mei 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. J. van Doorn
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN Jeugdwerk
JOP NL52 ABNA 0414 1414 15.

terug