Zondag 9 mei 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Rinskje Nijendijk
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie
Noodhulp NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug