zondag 3 oktober 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Rein Veenboer
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN
Kerk & Israël NL10 ABNA 0444 4447 77.

terug