zondag 10 oktober 2021  om 9:30 uur
Voorganger: ds. Joke Baaij
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Henney Venema

In deze dienst nemen we afscheid van Tjalling de Vries, Baukje Tjeerdsma en Sandra Groen.
Corrie de Boer wordt bevestigd als ouderling.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN Jeugdwerk
JOP NL52 ABNA 0414 1414 15.

terug