zondag 24 oktober 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Marije Hage
Zondagsdienst - Heilig Avondmaal -
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

Er is ook Kom in de Kring, Kindernevendienst en Tienerdienst. Jong en oud welkom dus!

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor ZWO project Fryslân foar Rwanda.
De derde collecte is een avondsmaalscollecte.

terug