zondag 21 augustus 2022 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Arthur Pirenne
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor  Expect
Studentenpastoraat NL95 RBRB 0200 4605 60.

terug