zondag 18 september 2022 om 11:00 uur

- Oecumenische dienst in het kerkgebouw van het Leger des Heils -
Voorganger(s): Ds. Joke Baaij, Kapitein Jeroen Herben en pastor Germa Kamsma
Muzikale begeleiding: Leger des Heils

De kerkdienst vindt plaats in het kerkgebouw van het Leger des Heils, Wollegaastdam 1 in Leeuwarden.

Vorig jaar hadden we het nog niet gedacht, oorlog in Europa, Oekraïne. De verwoestingen, de slachtoffers, al die mensen op de vlucht, alle verdriet.
Het thema van deze vredesweek gaat over Generatie Vrede; een coalitie van generaties die het over één ding eens is: wij willen bouwen aan rechtvaardige en inclusieve vrede. Of is dat te groot, te naïef? Een groot verlangen, dat is het.

Er is ook Kindernevendienst en Kom in de Kring

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Zending
U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457.

terug