zondag 20 november 2022 om 9:30 uur

- Laatste zondag kerkelijk jaar -
Voorganger(s): Ds. Helmer le Cointre
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor PKN Pastoraat
U kunt uw gift overmaken naar NL10 ABNA 0444 444 777

terug