zondag 1 januari 2023 om 10:30 uur

- Nieuwjaarsdag -
Voorganger(s): Ds. J. van Doorn
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor de wijkkas
U kunt uw gift overmaken naar NL88 INGB 0003 4497 93.

terug