zondag 19 november 2023 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Maria van Twist en de speelgroep

In deze dienst zullen bevestigd worden:
•  Albert van der Marel als ouderling voor de schakel ‘Leren’
•  Jorrit Volkers als ouderling-kerkrentmeester voor het College van Kerkrentmeesters.

Verder zullen we afscheid nemen van Ton Spies; hij was ouderling-kerkrentmeester en de afgelopen periode vervangend voorzitter van de wijkkerkenraad.

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor ZWO-project.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06.

terug