zondag 25 februari 2024 om 9:30 uur

- 2e Zondag van de 40-dagentijd -
Voorganger(s): Ds. Douwe Posthuma
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor PKN Missionair werk
U kunt uw gift overmaken naar NL10 ABNA 0444 4447 77

terug