zondag 19 mei 2024 om 9:30 uur

- Pinksteren -
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Henney Venema & cantorij

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 
In deze dienst zullen bevestigd worden:

  • Siep Andringa als ouderling-kerkrentmeester in de functie van penningmeester.
  • Judith Wietsma als ouderling voor het dovenpastoraat.
  • Wouter de Man zal afscheid nemen als jeugdouderling en het ouderlingschap voortzetten met een algemene brede opdracht.
De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Zending
U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 4574 57

terug