zondag 16 juni 2024 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Hermien Hummel
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 
Er is Kindernevendienst
Gebarentolk is Wietske Hansink

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Jeugdwerk in de PGL
U kunt uw gift overmaken naar NL65 RABO 0373 7242 68

terug