zondag 23 juni 2024 om 9:30 uur

Zondagsdienst - Overstapdienst -
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 
Kom in de Kring / Kindernevendienst / Tienerdienst

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat
U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 4574 57

terug