zondag 7 juli 2024 om 9:30 uur

Zondagsdienst - Heilig Avondmaal -
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor PKN Pastoraat- Preken in gebarentaal
U kunt uw gift overmaken naar NL10 ABNA 0444 4447 77

De avondmaalscollecte is voor Moeder-Kind-Huis Kien in Goutum
U kunt uw gifrt overmaken naar NL88 ABNA 0569 1016 62

terug