zondag 21 juli 2024 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Joke van Doorn
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor IKOS Godsdienstige vorming op openbare scholen
U kunt uw gift overmaken naar NL25 INGB 0000 0936 60

terug