zondag 28 juli 2024 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Alice Buizen
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor ZWO project
U kunt uw gift overmaken naar NL37 INGB 0000 8448 06
 

terug