zondag 4 augustus 2024 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Bernard Keizer
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk.
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Stichting Leergeld Leeuwarden
U kunt uw gift overmaken naar NL49 RABO 0132 3270 58

terug