KICK KICK


De KICK (Kerk in Camminghaburen Krant) verschijnt vier keer per jaar; heeft een nieuw jasje gekregen en is inhoudelijk aangepast. Minder actueel omdat hij vier keer per jaar verschijnt: Rond de startzondag, met Advent/Kerst, rond veertigdagentijd en Pasen en rond Pinksteren en zomer. Artikelen over wat er speelt in onze gemeente, stof tot nadenken maar ook interviews. De KICKredactie werkt volgens het redactiestatuut.
Voor alle actuele informatie over de kerkdiensten kunt u/jij kijken op deze website en/of Geandewei.

Het e-mailadres is kick@kerkincamminghaburen.nl

terug