Koffiegroep Koffiegroep


De koffieochtenden worden eens per 14 dagen gehouden van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur in De Schakel. Behalve dat er voor de pauze een onderwerp wordt behandeld, is het aspect van elkaar ontmoeten wel zo belangrijk.
Het gespreksonderwerp kan verschillen. Wanneer de wijkpredikant aanwezig is, ligt het voor de hand dat er een bijbels of pastoraal thema besproken wordt. Naast de wijkpredikant zijn er steeds wisselende gastsprekers: zij zullen iets van hun specialisme of hobby vertellen.
De data van de bijeenkomsten staan in de Agenda.

Organisatie: Willy Kuiken, telefoon (058) 267 27 42, e-mail willy.kuiken@gmail.com
Het vervoer wordt geregeld door Eerde Koopmans, telefoon (058) 267 51 95, e-mail eerde.koopmans@kpnmail.nl

terug