Kostersgroep Kostersgroep

Een groep vrijwilligers verzorgt bij toerbeurt op zondag de kosterstaken voor, tijdens en na de dienst. Voor het serveren van koffie na de kerkdienst krijgen de kosters hulp van een aantal dames.
De kostersgroep wordt ook ingeschakeld bij bijzondere activiteiten zoals de rommelmarkt, de startzondag, enz. De kosters hebben allen een opleiding gevolgd voor BedrijfsHulpVerlener (BHV). Mocht er onverhoopt wat gebeuren tijdens de diensten, dan zijn de kosters geïnstrueerd over hoe te handelen.
Contactpersoon: R. Steendam, e-mail r.steendam9@upcmail.nl, telefoon (058) 267 11 98.

terug