Materiële hulp en begeleiding Materiële hulp en begeleiding

De diaconie helpt gemeenteleden die in materiële problemen zijn geraakt, niet alleen met eventuele geldelijke ondersteuning, maar ook door hen op de juiste wegen in onze maatschappij te wijzen en zo nodig te begeleiden. Dit werk wordt vanuit het College van Diakenen (stedelijk) gedaan.

Heeft u zelf materiële hulp nodig of kent u iemand die het alleen niet redt, neem contact op met Harry van der Snee, telefoon (058) 267 57 71, e-mail harryvandersnee49@gmail.com

terug