Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar

Elk gemeentelid signaleert wel eens iets in haar of zijn omgeving; iemand raakt in het ziekenhuis; er is sprake van een ernstige ziekte of van een verlies, of van andere levensmoeilijkheden.
Hoe dan ook: er gebeurt iets met mensen in je omgeving, waarvan je denkt: het zou goed zijn wanneer daar vanuit de kerkelijke gemeenschap aandacht voor is. Soms geven betrokkenen zelf zulke dingen door; dat is fijn! Vaak gebeurt dit niet - dat is begrijpelijk - maar dan is het heel belangrijk dat er anderen zijn die een signaal geven, zodat bezoekers, contactpersonen, ouderlingen of de dominee er op in kunnen spelen.

Pastoraal werk
Voor mensen die wat meer aandacht nodig hebben is  het 'pastoraal werk'. In onze gemeente wordt daar op twee manieren vorm aan gegeven; in secties, geografisch ingedeelde stukken van de wijk en via speciale gerichte bezoekgroepen.

De wijk is opgedeeld in secties. In deze secties werken gemeenteleden als contactpersoon. Elke contactpersoon heeft een aantal mensen waarmee hij of zij contact onderhoudt. Hoe dat wordt ingevuld, hangt mede af van de gaven, de beschikbare tijd en van de persoonlijkheid van de contactpersoon. In ieder geval bezorgt de contactpersoon de KICK  en de actie Kerkbalans. Wanneer de contactpersoon als 'oog en oor in de wijk' hoort van een geboorte, een verhuizing, een jubileum of van een overlijden geeft de contactpersoon dit door aan de predikant en de contactpersoon gaat zelf op bezoek.

Heeft uzelf of iemand in uw/jouw omgeving extra aandacht nodig: bel of mail dan met onze wijkpredikant of Renske Struikmans, telefoon (058) 266 65 96, e-mail c.struikmans@upcmail.nl

terug