ZWO ZWO

De Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) wil vanuit de opdracht 'omzien naar elkaar' aandacht geven aan mensen wereldwijd, in stad en streek en in de eigen leefomgeving. God vraagt van ons om ons geloof met anderen te delen (Zending), recht te doen aan mensen dichtbij en ver weg (Werelddiaconaat) en mensen te helpen om goede bestaansmogelijkheden te ontwikkelen (Ontwikkelingssamenwerking).

De werkgroep ZWO-Camminghaburen zoekt naar wegen om de eigen gemeente over deze taken te informeren, bewust te maken van deze opdracht en uit te nodigen tot verbondenheid en concreet handelen.

De ZWO werkgroep werkt samen met het Stedelijk ZWO Overleg in Leeuwarden en de classicale ZWO commissie.

Contactpersoon: Hielke Okkema, telefoon 266 02 51, e-mail famokkema@hetnet.nl

terug