ZWO ZWO

De werkgroep ZWO-Camminghaburen zoekt naar wegen om de eigen gemeente over deze taken te informeren, bewust te maken van deze opdracht en uit te nodigen tot verbondenheid en concreet handelen.

De ZWO werkgroep werkt samen met het Stedelijk ZWO Overleg in Leeuwarden en de classicale ZWO commissie.

terug