Open maaltijd Open maaltijd

Op woensdag 11 oktober is er weer een Open maaltijd in De Schakel.
Opgave bij Gretha van Dijk op maandagmorgen tussen 9.00 – 11.00 uur  tel.nr. 058-2662963.
 
terug