Open maaltijden Open maaltijden


Elke tweede woensdag van de maand is er een 'open maaltijd' waar mensen van binnen en buiten de kerk kunnen genieten van een maaltijd tegen een zeer redelijke prijs. De data staan in de agenda. De kosten zijn 4 euro per persoon.

Opgave op maandagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur voorafgaande aan de open maaltijd bij Gretha van Dijk, telefoon (058) 266 29 63.

terug