Predikanten Predikanten


In de wijkgemeente Camminghaburen zijn twee predikanten werkzaam: ds. Joke Baaij en ds. Helmer le Cointre.

terug