Speelgroep Speelgroep
Voor iedereen die een muziekinstrument bespeelt, jong of oud, beginner of gevorderde is er plaats in de speelgroep van De Schakel. De speelgroep verleent 6 x per jaar medewerking aan een dienst en oefent op de 3 dinsdagavonden voorafgaande aan de betreffende zondagsdienst
De speelgroep staat onder leiding van Maria van Twist.
terug