Website Website
De website kerkincamminghaburen.nl wordt bijgehouden door Wil Plantinga en Gerda Kleiker. Dit webteam is verantwoordelijk voor de informatie op de website en werkt volgens het redactiestatuut. Soms past het webteam de aangeboden artikelen aan vanwege de lengte of zij plaatst er uit eigen beweging een foto bij. Kopij is altijd welkom.
E-mailadres webteam@kerkincamminghaburen.nl
terug