Wereldwinkel Wereldwinkel


Iedere tweede zondag van de maand worden na de kerkdienst in De Schakel door jongeren producten uit de Wereldwinkel verkocht.
Als u graag wilt dat een bepaald product uit de wereldwinkel in De Schakel te koop is, kunt u dat minimaal een week voorafgaand aan de verkoopzondag aan Froukje Houtstra (058) 267 55 58, froukjehoutstra@gmail.com doorgeven. Zij zorgt dan dat het voorradig is.

terug