Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en elke zondag is er ook een gebarentolk aanwezig.
Misschien is het voor u als kijker ook wel fijn om te weten waarom wij elke week een gebarentolk bij de kerkdienst hebben.
lees meer »
 
Artikel in Geandewei nummer 13 Artikel in Geandewei nummer 13
Beste mensen van rondom wijkgemeente Camminghaburen,
In Geandewei nummer 13 van vrijdag 9 juli was onderstaand artikel te lezen. 
Het gaat over de stappen die genomen zullen gaan worden om de financiën van onze kerk op orde te brengen en aan te passen. De PGL heeft daartoe een commissie om advies gevraagd en naar aanleiding van de presentatie van dit advies is dit artikel opgesteld.
Omdat wij als wijkgemeente Camminghaburen deel uitmaken van de PGL is het van belang dat ook onze wijkgemeenteleden in de gelegenheid zijn dit artikel te lezen.

Klik hier om het artikel PGL omarmt adviezen commissie Kerk op Orde te lezen.

Na de zomervakantie komt er van de wijkkerkenraad een uitnodiging voor
een wijkgemeentebijeenkomst.
Op die bijeenkomst zullen we jullie verder informeren over de plannen en de stappen die we in de Algemene Kerkenraad maken.
Met vriendelijke groeten,
Namens de wijkkerkenraad,
Janny Berg (voorzitter)


Het adviesrapport zoals het is gepresenteerd aan de wijkkerkenraden (Jacobijner, Fontein en Camminghaburen) is te vinden op de ledenpagina van onze website.
 
Collecte 1 augustus Collecte 1 augustus
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


De tweede collecte is voor Stichting Leerwerk Leeuwarden.
 
Open Kerk gaat door in de zomer Open Kerk gaat door in de zomer

Ook in de maand augustus gaan we door met Open Kerk!
Iedere donderdagmorgen in de maanden juli en augustus is De Schakel open tussen 10.30 uur en 12.00 uur. Open Kerk is bedoeld voor iedereen in de wijk die er behoefte aan heeft om even een kopje koffie/thee te komen drinken met gesprek en gezelligheid en/of aan een moment van verstilling en rust in de stiltehoek in de kerkzaal, waarbij er de mogelijkheid is om een lichtje aan te steken. U kunt zo binnen lopen.
Weet U van harte welkom!
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedeboek te zetten. Nu we de diensten online mee mogen beleven, willen we toch graag de mogelijkheid geven om voorbede aan te vragen. Dit kan door in de week vooraf een voorbede te sturen naar schakelcontact@gmail.com. Op die manier willen we verbonden blijven met elkaar ook nu we elkaar niet in De Schakel kunnen ontmoeten.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geven met Givt Geven met Givt

Nu wij als gemeente via een prima verzorgde beeldverbinding de aangepaste diensten kunnen volgen, komt regelmatig de vraag naar voren: “Hoe kunnen we op een eenvoudige manier toch een duit in het collectezakje doen?”
Natuurlijk kan dit via de tijdens de dienst vermelde rekeningnummers, maar een veel gemakkelijker manier, die ook blijft wanneer de kerk weer 'open' is, is inmiddels getest en beoordeeld op privacy enz.
Vanaf begin april heeft onze wijkgemeente een overeenkomst met Givt en kunt u van hun app gebruik maken. 
lees meer »
 
Praktische hulp Praktische hulp
Als gemeente willen we er juist ook voor elkaar zijn in deze tijd van het Coronavirus 
Wanneer u praktisch iets nodig heeft, boodschappen of wat ook maar, mail ons schakelcontact@gmail.com.
Wanneer u zelf juist graag praktische hulp wilt aanbieden, ook dan horen we het heel graag!
Laten we opmerkzaam zijn voor de mensen direct om ons heen, in onze straat en buurt.