SchakelTV SchakelTV
SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone. Kunt u de dienst niet live meemaken dan kunt u de opnames van de laatste zes diensten terugvinden op SchakelTV.
lees meer »
 
Cantorij en dirigent vragen zangers Cantorij en dirigent vragen zangers

Sinds de oprichting van de cantorij in 1993 repeteren we elke week enthousiast en dat doen we al meer dan 30 jaar! We werken mee aan diensten tijdens de Stille Week, Pasen, Pinksteren, Gedachteniszondag en met Kerst. En daarnaast doen we nog een paar keer mee aan een 'gewone' dienst.
Doordat het ledenaantal helaas is afgenomen, zijn we wat kwetsbaarder geworden. En daarom zijn we op zoek naar belangstellende zangers die ons in elk geval bij de hoogtijdiensten komen ondersteunen.
Zingt u dus graag, en draag je de cantorij een warm hart toe, meld je dan aan om mee te doen met bijv. de eerstvolgende dienst op Paaszondag (31 maart) en/of met Pinksteren (19 mei).
Misschien kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft, dan zouden we het fijn vinden dat u hem/haar dit bericht doorgeeft.

We repeteren op donderdagavond in De Schakel van 19:45 tot 21:45 uur.
We nodigen u graag uit om, vrijblijvend, een paar repetities mee te zingen en de sfeer te proeven etc.
Hopelijk kunnen we binnenkort extra zangers verwelkomen!
Hebt u belangstelling, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij onze dirigent Henney Venema (henneyvenema@hotmail.com), het is voor ons namelijk handig om te weten op hoeveel mensen we zouden kunnen rekenen.
We hopen op uw/jouw muzikale steun!!
De zangers & dirigent van de cantorij
 
Wereldwinkel Wereldwinkel
Op zondag 17 maart staat er voor en na de dienst weer een tafel met producten en kunstnijverheid uit de wereldwinkel in de hal van De Schakel. Van harte welkom om even te komen kijken, ook als je niet direct iets wilt kopen. De gevulde tafel geeft een mooie indruk van wat er in de wereldwinkel op de Nieuwestad 113 te koop is. Deze winkel is een echte aanrader voor als je een leuk cadeautje zoekt of fair trade voeding wilt kopen. Als je graag wilt dat wij iets voor je meenemen uit de wereldwinkel, kun je dat altijd even aan ons doorgeven; als je dit uiterlijk een week van te voren aan ons mailt, kunnen wij er rekening mee houden in onze bestelling.
Piet en Froukje Houtstra
 
'Samen vieren 40 jaar Warmhartigheid' 'Samen vieren 40 jaar Warmhartigheid'

Het Aanloophuis Leeuwarden bestaat 40 jaar en hier staan we graag bij stil op een feestelijke én bijzondere manier.

Wellicht ben jij één van die vele vrijwilligers of je draagt het Aanloophuis een warm hart toe.Je bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst, samen met eventuele partner, vriend of familielid op zaterdag 23 maart vanaf 9.30 uur in de prachtige Grote of Jacobijner Kerk, Jacobijnerkerkhof 95, 8911 EN Leeuwarden.

Zie uitnodiging

Aanmelden verplicht en bij voorkeur via: 40jaar@aanloophuisleeuwarden.nl vóór 16 maart. Hierbij graag aangeven: naam, e-mailadres, namens welke organisatie u komt en of u mee eet met de lunch.
Bestuur en coördinator van het Aanloophuis Leeuwarden
 
 
Zondag 3 maart Zondag 3 maart

 
De Seniorenschakel De Seniorenschakel
Klik hier voor de poster
 
Voedselbankactie van diaconie Voedselbankactie van diaconie
Voedselbankactie

De doos vullen heeft de voorkeur, maar mocht dit niet handig voor u zijn, dan mag u ook op een andere wijze producten aanleveren. Op een flyer staan de gevraagde producten. 
Wij ontvangen de gevulde dozen graag retour op de zondagen 3 en 10 maart, uiterlijk 17 maart. Op donderdagen, tijdens Open Kerk, is inleveren ook mogelijk.
Wij hopen het succes van vorig jaar te evenaren. 
Groet van Grietje Keizer en Titia de Jong
 
Zingen in Kleinschalig Wonen Zingen in Kleinschalig Wonen
Op woensdag 6 maart vanaf 16.00 uur zingen we met de cliënten oude algemene en kinderliedjes. Hebt u tijd, kom dan ook es een keer. Aanmelden vooraf hoeft niet, gewoon komen!
 
Uit de wijkkerkenraad van februari 2024 Uit de wijkkerkenraad van februari 2024
Bij de opening van de wijkkerkenraad van februari stonden we stil bij enkele aandachtspunten die onze wijkpredikant Wiebrig ons had meegegeven op de zondag. Aan de ene kant de oproep om te doen wat je handen vinden om te doen, zonder te zeuren: “Niet zeuren maar zingen” was een mooie en voor onze gemeente toepasselijke strofe uit haar preek.
Aan de andere kant is het ook goed om je niet op te laten jagen en jezelf niet te overvragen, maar de rust te vinden om in stilte te zoeken naar verbinding met God en met jezelf. We namen even tijd om bij ons zelf na te gaan hoe we daar, ieder persoonlijk, invulling aan zouden kunnen geven.
Na deze opening nam Eveline Molenaar ons mee in het proces van veilige kerk willen zijn. Zij deelde met ons welke goede stappen er al zijn gezet en waar nog werk aan de winkel is. We bespraken dat aandacht voor een veilige kerk steeds terug moet komen. En dat daarbij werken met kinderen, jongeren maar ook met kwetsbare ouderen onze prioriteit verdient. Eveline gaf ook uitleg welke taken de wijkkerkenraad heeft als iemand zich meldt vanwege ervaren grensoverschrijdend gedrag. Als wijkkerkenraad zijn we Eveline en iedereen die dit proces mede draagt dankbaar voor wat zij hierin betekenen.
lees meer »
 
Vrijwilligers gevraagd! Vrijwilligers gevraagd!
Voor zaterdag 16 maart zoeken we nog een aantal vrijwilligers, die mee willen helpen bij de verkoop van spullen. De werkzaamheden zijn tussen 9.00 en 14.00 uur. Lijkt het je leuk om mee te werken aan deze gezellig dag of wil je graag wat meer info? Neem dan contact met ons op via: schakelrommelmarkt@gmail.com Wil je op een andere manier een bijdrage leveren of liever op vrijdag helpen bij het inruimen van de zalen? Schroom ook dan niet om contact met ons op te nemen.  

Vele handen maken licht werk!

Met vriendelijke groet,
Johan Steendam
 
Minsken fan’e wei Minsken fan’e wei
“Minsken fan ‘e wei”, zo heet de nieuwsbrief van de classis, die Riemer Praamsma als classispredikant een aantal malen per jaar schrijft. 
 Kijk eens naar de regenboog
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de regenboog. De provincie wil haar regenboogbeleid afschaffen, verschillende maatschappelijke organisaties doen een oproep dat niet te doen, en mij werd gevraagd of ik als classispredikant die oproep wil ondersteunen. Lees verder in deze 
classis-nieuwsbrief van februari 2024

U kunt ook eens een kijkje nemen op de website van de classis, www.classisfryslan.nl.
 
De kerk is open De kerk is open

Elke donderdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur is De Schakel open. Er wordt koffie / thee geschonken. Ook kan in de speciale ruimte die daarvoor is ingericht, in stilte een kaarsje aangestoken worden. De medewerkers van Open Kerk bieden een luisterend oor.
Jelly-Wil-Sity-Clara-Anja-Corrie
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedenboek te zetten. In de week voorafgaande aan de dienst kunt u een voorbede aanvragen en deze sturen naar secretariaat@kerkincamminghaburen.nl. Voorbeden kunnen op de zaterdag tot 14.00 uur worden doorgegeven. Zo blijven we met elkaar verbonden via De Schakel en online.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Alle informatie over activiteiten, die door de verschillende aangesloten kerkgenootschappen in Leeuwarden worden georganiseerd, staat op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Wanneer er wijzigingen zijn of een activiteit niet doorgaat wordt dat op deze website aangegeven.