SchakelTV SchakelTV
SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone. Kunt u de dienst niet live meemaken dan kunt u de opnames van de laatste zes diensten terugvinden op SchakelTV.
lees meer »
 
Goed nieuws Goed nieuws
De wijkkerkenraad is blij en dankbaar nu officieel te kunnen vertellen dat ds. Wiebrig de Boer - Romkema het beroep van onze wijkgemeente heeft aangenomen. De dienst van verbintenis en intrede is op zondag 4 juni 2023.
Met vriendelijke groeten,
Janny Berg (voorzitter)
 
Bloemschikking 5e zondag Bloemschikking 5e zondag

Jezus spreekt over het leven,
maar ieder om hem heen is bezig met dood,
De kronkeltakken zijn nu in een krans gevormd
Een krans
Symbool van leven zonder einde.
Maar we zien gedroogde grassen en strobloemen.
Ze staan voor aards leven wat zo doods kan zijn.
Of…. ….Er zijn óók groene grassen en roze tulpen,
die groeien vanuit de krans, levendig!
Er is leven, opstaan vanuit vertrouwen!
 
Bloemschikking eerste vier zondagen 40-dagentijd Bloemschikking eerste vier zondagen 40-dagentijd

Bloemschikking 1e zondag 40-dagentijd
Bij de lezing uit Matt 4, 1-11, zien we:
Kronkelige takken van de hazelaar en de kronkelwilg.
De weg die we door het leven gaan……ze is niet één recht pad.
We ontmoeten kruispunten en bochten en dilemma’s waar we keuzes moeten maken.
Jezus is aan het begin van zijn weg.
Aan alle kanten wordt aan hem getrokken, welke keuzes maakt hij, en wij?
Het is woestijn vaak, ploegen door het zand.
Zand,......stenen en brood.
Maar ook een witte bloem, de helleborus........een vergezicht!


Bloemschikking 2e zondag 40-dagentijd
We zien bij de lezing Matt 17, 1-9,
De verheerlijking op de berg:
 De takken van de hazelaar vormen nu een berg
 Er als een berg tegen op zien.
Jezus worstelt met wat gaat komen
Hij sprak over je kruis op je nemen.
Op de berg is hij echter niet alleen.
Mozes en Elia komen bij hem staan
.Samen delen ze woestijnervaring
Drie tulpen…een ontmoeting
Drie profeten
Luisterend biddend bemoediging
lees meer »
 
Zingen bij Kleinschalig Wonen Zingen bij Kleinschalig Wonen

Op zondag Palmpasen, 2 april, zingen we weer op de locatie Kleinschalig Wonen op de Lieuwenburg (MFC). Na de feestelijke dienst in de De Schakel gaan we daar naar toe om met en voor de bewoners bekende liederen, passend bij de tijd van het jaar, te zingen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden: gewoon meegaan!
Marja Kiers-Bevaert
 
Afsluiting seizoen koffiemorgen Afsluiting seizoen koffiemorgen

Op woensdagmorgen 5 april sluiten we het seizoen van de tweewekelijkse koffie-ochtenden af met een gezellig samenzijn van tien tot ongeveer half twaalf. Het is goed geweest dit jaar:een mooi progranmma, een goede opkomst  en vooral goede gesprekken en ontmoetingen.Ook voor volgend seizoen wordt al weer gewerkt aan een mooi programma. En ook dan zijn nieuwe bezoekers zoals altijd weer van harte welkom!
En mocht u vervoer nodig hebben: even een telefoontje naar Eerde Koopmans en het komt voor elkaar. Het nummer is: (058) 267 51 95
 
Zondag 2 april, Palmpasen Zondag 2 april, Palmpasen

Het is Palmpasen, een feestelijke dienst. We begroeten vandaag ds. Liesbet Geijlvoet als voorgangster. Muzikale medewerking wordt verleend door de speelgroep o.l.v. Maria van Twist.
En bijzonder: de kinderen van de kindernevendienst zullen de T-shirts dragen die zij gedurende de 40dagen-tijd elke zondag op basis van een andere opdracht hebben ingekleurd. En zoals gebruikelijk gaan de kinderen ook allemaal vandaag een Palmpasen kruis versieren en tonen in de  dienst.
 
Aandacht voor de stille week Aandacht voor de stille week
De medewerkers van de Open Kerk zijn in de Stille Week op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 april in De Schakel aanwezig van 10.30 uur tot 12.00 uur. Daar kan een ieder op eigen wijze in de kerkzaal een rondgang langs een zevental tafels maken. Elke tafel kent een uitbeelding gerelateerd aan het lijden van Jezus (met daarbij de tekst van een bijpassend lied uit het Liedboek). Je kunt zo in een moment van stilte kijken, je laten aanspreken, overdenken of mediteren. Na de rondgang kun je nog even rustig gaan zitten bij de Paaskaars en eventueel een lichtje aansteken.
Daarna is er in de foyer gelegenheid om een kopje koffie te drinken en eventueel na te praten.
 
 
Inspiratiedag: Samen Jong Inspiratiedag: Samen Jong

O
p zaterdag 22 april bent u van harte welkom in het gebouw van de Protestantse Gemeente de Westereen te Westereen (Zwaagwesteinde).
Van 09.30 - 14.30 uur kunnen ambtsdragers en gemeenteleden uit de classis Fryslân elkaar ontmoeten met inspirerende verhalen en in praktische workshops.
Aanmelden kan tot 12 april 2023: classisfryslan@gmail.com
Voor meer informatie: classisfryslan.nl
Klik op uitnodiging voor het uitgebreide programma.
 
Inzameling voor Kerk in Actie Inzameling voor Kerk in Actie

Achter in de kerkzaal staat een inzamelbox voor oude materialen. Daarin kunt u postzegels, ansicht- en geboortekaartjes, oude mobieltjes, inktpatronen en toners en ook buitenlands- en oud Nederlands geld kwijt.
Uit de opbrengst, jaarlijks met een waarde tussen € 20.000.- en € 25.000.- biedt Kerk in Actie ondersteuning aan mensen die te kort komen.
werkgroep ZWO
 
Rommelmarkt Camminghaburen zaterdag 13 mei Rommelmarkt Camminghaburen zaterdag 13 mei

Zaterdag 13 mei organiseert de Prot. Wijkgemeente Camminghaburen van 9.30 uur tot ca. 14.00 uur weer haar traditionele rommelmarkt in De Schakel met het inmiddels 
legendarische Draaiend Rad, waarbij u leuke prijzen kunt winnen. Er is gelegenheid om een kopje koffie te drinken en diverse versnaperingen te kopen. De meest waardevolle spullen worden tijdens de rommelmarkt op het podium verkocht. Ook kunt u vanaf 13.00 uur voor drie euro speciale zakken kopen die u zelf mag vullen.
Doel van de rommelmarkt is om geld in te zamelen voor een drietal goede doelen, namelijk: de wijkkas Camminghaburen, de Stichting Manoah die met behulp van vrijwilligers klussen doet waarvan de opbrengsten naar twee goede doelen in Afrika gaan en het project Buurvrouw & Buurvrouw. Dit is een Leeuwarder burgerinitiatief waarbij goederen worden geïnd die vervolgens weer worden uitgedeeld aan mensen die daaraan behoefte hebben. Hierbij moet worden gedacht aan kleding, voedsel, huishoudelijke spullen maar bijv. ook speciale verjaardagstassen voor kinderen.

Op vrijdag 12 mei tussen 13.30 en 20.00 uur kunt u bruikbare en verkoopbare spullen (geen kleding ed., verouderde computers/printers/beeldschermen/televisies of videobanden) naar De Schakel brengen. Helaas blijken meubels de laatste jaren onverkoopbaar dus die hebben we liever ook niet meer.
lees meer »
 
De kerk is open De kerk is open

Elke donderdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur is De Schakel open. Er wordt koffie / thee geschonken. Ook kan in de speciale ruimte die daarvoor is ingericht, in stilte een kaarsje aangestoken worden. De medewerkers van Open Kerk bieden een luisterend oor.
Jelly-Wil-Sity-Clara-Anja-Corrie
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedenboek te zetten. In de week voorafgaande aan de dienst kunt u een voorbede aanvragen en deze sturen naar schakelcontact@gmail.com. Voorbeden kunnen op de zaterdag tot 14.00 uur worden doorgegeven. Zo blijven we met elkaar verbonden via De Schakel en online.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Alle informatie over activiteiten, die door de verschillende aangesloten kerkgenootschappen in Leeuwarden worden georganiseerd, staat op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Wanneer er wijzigingen zijn of een activiteit niet doorgaat wordt dat op deze website aangegeven.
 
Beleidsdocument 'Veilige Wijkgemeente' Beleidsdocument 'Veilige Wijkgemeente'

Wat betekent veilig voor ons? We willen graag dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, omdat iedereen van waarde is. Wat kunnen we binnen onze gemeente daarover met elkaar afspreken. 'Velige kerk, beleidsdocument van De Schakel Vetrouwens persoon en VOG'.
Een handleiding voor introductie van gedragscode, aanvragen VOG en aanstellen vertrouwenspersonen. Het complete document kunt u via deze link bekijken/lezen.