Activiteitenkalender Activiteitenkalender

 
Datum en Activiteit
 
Zondag 5 juli
Digitale dienst met bezoekers + Open kerk
‘Running Coffee’
Woensdag 8 juli
Midweek-gebed 10.30 uur – 11.00 uur
in De Schakel
Zondag 12 juli
Digitale dienst met bezoekers  + Open kerk
‘Wandeling’
Woensdag 15 juli
Midweek-gebed 10.30 uur – 11.00 uur
in De Schakel
Zondag 19 juli
Kerkdienst in het park
(Bij slecht weer: Digitale dienst + Open kerk
Woensdag 22 juli
Midweek-gebed 10.30 uur – 11.00 uur
in De Schakel
Zondag 26 juli
Digitale dienst met bezoekers + Open kerk
‘Running Coffee’
Woensdag 29 juli
Midweek-gebed 10.30 uur – 11.00 uur
in De Schakel
Zondag 2 augustus
Digitale dienst met bezoekers + Open kerk
‘Wandeling’
Woensdag 5 augustus
Midweek-gebed 10.30 uur – 11.00 uur
in De Schakel
Zondag 9 augustus
Kerkdienst in het park
Bij slecht weer: Digitale dienst + Open kerk
Woensdag 12 augustus
Midweek-gebed 10.30 uur – 11.00 uur
in De Schakel
Zondag 16 augustus
Digitale dienst met bezoekers + Open kerk
Woensdag 19 augustus
Midweek-gebed 10.30 uur – 11.00 uur
in De Schakel
Zondag 23 augustus
Digitale dienst met bezoekers +  Open kerk

 
lees meer »
 
Tweede aangepaste dienst in De Schakel Tweede aangepaste dienst in De Schakel

Deze zondag 12 juli gaat ds. Harrie Strubbe voor en Henney Venema begeleidt de zangers. Wilt u graag deze dienst in De Schakel meevieren, stuur een mailtje naar: schakelcontact@gmail.com Wees niet te bescheiden, als er te veel zijn (en dat hopen we van harte!!) gaan we schuiven naar een volgende zondag. Behalve onze voorzangers, géén gemeentezang en er wordt gezorgd voor goede ventilatie en afstand!
 
Wandelen op zondag 12 juli en 2 augustus Wandelen op zondag 12 juli en 2 augustus

Deze zomer gaan we twee keer samen wandelen. De eerste wandeling, op 12 juli, zal de opzet hebben van een Emmaüs wandeling. Bij een Emmaüs wandeling gaan mensen twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende derde, zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf.
We starten gezamenlijk om 11.00 uur bij De Schakel waar we een aantal vragen meekrijgen voor een goed gesprek. De wandeling zal ongeveer een uur duren. Van harte welkom! (aanmelding vooraf is niet nodig, info Harmina Tasma en Reinder Bakker).
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.

Dit formulier graag opsturen naar/bezorgen bij/mailen naar:
Secretariaat De Schakel
Idzerdastins 153
8925 AG  Leeuwarden
secretariaat@kerkincamminghaburen.nl
 
Kerkdiensten online Kerkdiensten online
Zoals u ziet wordt er in juli al een klein begin gemaakt met aangepaste diensten in De Schakel. De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur en zijn online te volgen op onze website via schakeltv.nl

Reacties, suggesties, filmpjes en intenties voor de voorbeden voor komende zondag kunnen gemaild worden naar: schakelcontact@gmail.com.

Elke week is er een gebarentolk aanwezig bij de dienst. De Schakel is namelijk de thuisgemeente van de doven in Friesland.
 
Overstap tieners Overstap tieners
Op zondag 28 juni was de overstapdienst van 6 tieners.

We willen iedereen bedanken die langs is gekomen. 
Ook willen we de leiding bedanken. We waren heel verbaasd dat er zoveel mensen langskwamen. Heel erg bedankt daarvoor.
Voor de leiding: alles was heel duidelijk aangegeven en alles was heel leuk gedaan.
Iedereen bedankt!
 
Ruben, Justus, Imke, Laurie, Esther en Anne
 
Running Coffee op 5 en 26 juli Running Coffee op 5 en 26 juli

Eén van de plannen voor deze zomer is het organiseren van een Tuinen-koffie: Met kleine groepjes bij iemand in de tuin samen koffiedrinken op 1,5 meter.
Wie vindt het fijn enkele gasten in zijn/haar tuin te ontvangen? Wie wil graag weer eens gemeenteleden spreken en komt koffiedrinken?
Voor beide, stuur een mailtje naar schakelcontact@gmail.com .
Dan laten we u weten waar en met wie.
 
4e pastorale brief 4e pastorale brief
De pastores en de kerkenraad hebben een vierde  pastorale brief geschreven voor alle schakelaars.
 
Online diensten in juni Online diensten in juni
Omdat niet alle uitzendingen op SchakelTV te vinden zijn, hebben we voor alle duidelijkheid de online kerkdiensten van deze maand hieronder voor u op een rijtje zodat u ze nog eens kunt bekijken:
-- zondag 07 juni
-- zondag 14 juni
-- zondag 21 juni
-- zondag 28 juni

maandag 22 juni, online gemeenteontmoeting. 

Meerdere gemeenteleden laten van zich horen en zien; het nieuwe toetsinstrument (inmiddels ‘multivox’ gedoopt) wordt geïntroduceerd en de voorzitter van de kerkenraad praat ons bij over onder meer: de versoepeling van de coronamaatregelen en het beroepingswerk.
 
Collecte 5 juli Collecte 5 juli
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


Het doel van de tweede collecte is Kerk in actie, Binnenlands diaconaat
U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer:
NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in actie o.v.v. Binnenlands diaconaat
 
Meditatief Schakelmoment Meditatief Schakelmoment
Beste Schakelaars,
Er is een nieuw doordeweeks initiatief ontwikkeld: Meditatief schakelmoment: Een moment van bezinning, meditatie en ontmoeting in deze vreemde weken. Luisteren naar muziek, een psalm wordt gelezen, met enkele vragen om te verstillen.

Dit is een initiatief vanuit de meditatiegroep en werkgroep Vorming & Toerusting.
Komende donderdagen vanaf 19.00 uur te volgen via deze link
 
 
Geven met Givt Geven met Givt

Nu wij als gemeente via een prima verzorgde beeldverbinding de aangepaste diensten kunnen volgen, komt regelmatig de vraag naar voren: “Hoe kunnen we op een eenvoudige manier toch een duit in het collectezakje doen?”
Natuurlijk kan dit via de tijdens de dienst vermelde rekeningnummers, maar een veel gemakkelijker manier, die ook blijft wanneer de kerk weer 'open' is, is inmiddels getest en beoordeeld op privacy enz.
Vanaf begin april heeft onze wijkgemeente een overeenkomst met Givt en kunt u van hun app gebruik maken.
Hieronder vindt u de handleiding voor de installatie van de App. Deze kunt u natuurlijk ook vinden op de Givt-site.
Alles wijst zich vanzelf!
lees meer »
 
Praktische hulp Praktische hulp
Als gemeente willen we er juist ook voor elkaar zijn in deze tijd van het Coronavirus 
Wanneer u praktisch iets nodig heeft, boodschappen of wat ook maar, mail ons schakelcontact@gmail.com.
Wanneer u zelf juist graag praktische hulp wilt aanbieden, ook dan horen we het heel graag!
Laten we opmerkzaam zijn voor de mensen direct om ons heen, in onze straat en buurt.