Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en elke zondag is er ook een gebarentolk aanwezig.
Misschien is het voor u als kijker ook wel fijn om te weten waarom wij elke week een gebarentolk bij de kerkdienst hebben.
lees meer »
 
Oproep “Beeld en Geluid” Oproep “Beeld en Geluid”
Het “mediateam” zoekt mensen om de huidige bezetting uit te breiden. Het team is nu krap bemand en zij zoeken naar mannen, vrouwen, jongens en meisjes die het team willen versterken!  Het is leuk en afwisselend; of je regelt geluid of je bedient de camera’s.  Dus lijkt het u/je wat? Meld je dan aan! schakeltechniek@gmail.com
Ook zoeken wij mensen voor bij het “beamerteam” Ook daar kunt u/je zich opgeven bij het bovenstaande e-mailadres.

Wij wachten op jullie reacties!

Het “Mediateam”
 
 
Geloven voor dummies Geloven voor dummies
“Zeg wat geloof jij eigenlijk?”
“Geloof je alles wat in de bijbel staat?”
Zomaar twee vragen van vrienden, studiegenoten, of collega’s.

Soms weten we het zelf niet eens:
Wat geloof ik eigenlijk?
En wat staat er in die bijbel?

In 7 avonden van januari tot Pinksteren verdiepen we ons in deze thema’s.
Op een ontspannen manier gaan we schatgraven in onze eigen traditie.
lees meer »
 
Coronamaatregelen na 12 november Coronamaatregelen na 12 november
Na de persconferentie van 12 november kwam op 14 november de mededeling van ‘Beheer kerkgebouwen Leeuwarden’ dat ons gebouw De Schakel is gesloten. Na verschillende discussies en interpretaties van de regels willen we ons houden aan het onderstaande:

Op zondag voor kerkdiensten (en alle overige bijeenkomsten) gelden de regels:
 • Blijf thuis als je klachten hebt of kwetsbaar bent:  De dienst is prachtig te volgen via internet.
 • En als je daarbij hulp nodig hebt; laat het weten, we helpen graag!
 • Draag weer een mondkapje als je je aan het verplaatsen bent. (als je zit mag het af)
 • Gebruik het reinigingsmiddel voor handen bij binnenkomst van De Schakel.
 • Geef elkaar 1,5 meter ruimte !!!!!!!
 • De collecte is bij de uitgang (of geef digitaal via GIVT)
 • Er is GEEN koffiedrinken
Overdag is De Schakel ‘gewoon’ in gebruik, met in achtneming van de basisregels en in navolging van het kerkenraadsbesluit dat elke groep zelf verantwoordelijk omgaat met de Corona situatie.
Na zes uur ’s avonds is De Schakel gesloten.
Behalve voor een kerkdienst. En ook is het gebouw niet gesloten voor koor- en muziek repetities. Er is geen koffie en thee, verzorgd door Beheer.
lees meer »
 
Koffieochtend 1 december met muziek Koffieochtend 1 december met muziek

De adventstijd is begonnen. Daar willen we op de koffieochtend woensdag 1 december ook bij stil staan. Met woord én met muziek. Want vandaag zijn Sity de Haan en Sjoukje Hakvoort (trekzak) en Jan de Haan (gitaar) onze gasten. Naast enkele adventsliederen is er ook ruimte voor andere muziek, Wat denkt u van liedjes uit de oude doos? Welkom dus in de Schakel van 10.00 uur tot ongeveer 11.45 uur. En voor de agenda: de volgende koffieochtend is op woensdag 15 december.
 
Adventsproject 2021 kindernevendienst Adventsproject 2021 kindernevendienst


In De Schakel gebruiken wij met de kinderen het materiaal van Kind op Zondag. We kijken mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan? Daar denken de kinderen deze adventstijd over na
Het lied dat door advent heen wordt gezongen (op de melodie van “Nu daagt het in het Oosten”) willen we alvast met u delen. Wij hopen en vertrouwen dat God ons tegemoet komt.

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.


Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
 
Collecte 28 november Collecte 28 november
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


De tweede collecte is voor ZWO project, Moldavië
U kunt uw gift overmaken naar:
NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen in Moldavië
 
Wereldwinkel  Wereldwinkel 
Op 14 november was de wereldwinkel na bijna een jaar weer present in De Schakel. De tafels waren gevuld met fair trade producten en creatieve artikelen uit verschillende landen.
Met een looproute, hand-desinfectie, voldoende afstand en digitaal betalen hebben we geprobeerd zo veilig mogelijk te werken. 
Voor en na de dienst kon iedereen in de foyer langskomen en kijken wat er zoal te koop was. En gekocht werd er volop: aan het eind waren de tafels een stuk leger. De totale opbrengst was 265 euro. Daar zijn wij, de wereldwinkel en uiteindelijk de kleine ondernemers in de landen waar de producten gemaakt worden heel blij mee!
Als het mogelijk is vanwege de Corona-maatregelen zijn we op 12 december weer aanwezig. 
Froukje Houtstra
 
Materiaal rond de komende adventtijd Materiaal rond de komende adventtijd

Voor de komende adventtijd zijn weer diverse materialen beschikbaar.
Bij de ZWO-tafel kunt u zondag 28 november in De Schakel terecht voor:
 • Het magazine ‘Geef Licht’, geheel gericht op de advent actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.
 • De door Kerk in Actie uitgegeven advent kalender met daarin voor iedere dag een bijbeltekst met meditatie.
 • De jaarlijkse adventkaarsen van Het Lichtpunt á € 3,-
 • Diverse soorten kleurrijke wenskaarten, handgemaakt door de Zusters Diaconessen in Rwanda. Kostprijs € 2.-
 • Nog enkele exemplaren van het gratis boek ‘Mensen van Hoop’- Rwanda’, nog heel actueel.
 • Divers informatiemateriaal van Kerk in Actie, recent en door de jaren heen.
Wij hopen ook op 12 en op 19 december adventmateriaal in De Schakel te kunnen presenteren. Betalingen zo mogelijk met muntgeld.
Werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
 
 
Kerstbomenactie Kerstbomenactie

Dit jaar gaan wij met de jongeren van de Grote Kerk en De Schakel naar het bos om voor gemeenteleden kerstbomen te rooien. We gaan dit doen op zaterdag 4 december.
Dit jaar is de helft van de opbrengst voor het project van Kerk in Actie voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland en de andere helft voor de bouwreis naar Roemenië.
 
U kunt kiezen voor:

-  Een boom onder de 2 meter, kosten 12,50 euro.
-  Een boom boven de 2 meter, kosten zijn dan 17,50 euro.
-  Bomen met kluit zijn € 20,-

U k unt het geld overmaken op rekeningnummer:
-  NL11 RABO 0373 7241 87 t.n.v. wijkkas de Jacobijner of
-  NL88 INGB  0003 4497 93 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen onder vermelding van 'kerstbomenactie'.
lees meer »
 
Wij gaan bouwen! Bouw jij mee? Wij gaan bouwen! Bouw jij mee?

Het stond voor de zomer van 2020 in onze agenda’s maar helaas kon de bouwreis naar Roemenië met Habitat for Humanity niet doorgaan vanwege de COVID Pandemie. Jammer, want we keken er erg naar uit. Inmiddels hebben we bericht ontvangen van Habitat Nederland dat we volgend jaar alsnog mogen gaan bouwen!
Met elkaar de handen uit de mouwen steken om een gezin te helpen aan een veilig (t)huis. Want een veilig huis is zelfs binnen ons eigen Europa geen vanzelfsprekendheid. Een week lang gaan we metselen, verven, stenen sjouwen, timmeren en wat er ook maar gebeuren moet, samen met de toekomstige bewoners en lokale vaklui. 
Op 16 juli 2022 vertrekken we naar Roemenië. Ben jij dan 15 jaar en wil jij net als ons een steentje bijdragen? 
Neem voor meer informatie contact op met Gonda Boringa (06 – 23 73 84 73), stuur een mailtje naar schakeltieners2020@gmail.com  of kijk op www.bouwmee.habitat.nl/activiteit/schakeltieners-2020
 
Open Kerk Open Kerk
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedeboek te zetten. Ook bij de diensten online willen we de kijkers/luisteraars graag de mogelijkheid geven om voorbede aan te vragen. Dit kan door in de week vooraf een voorbede te sturen naar schakelcontact@gmail.com. Op die manier willen we verbonden blijven met elkaar zowel in De Schakel als thuis.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geven met Givt Geven met Givt

Nu wij als gemeente via een prima verzorgde beeldverbinding de aangepaste diensten kunnen volgen, komt regelmatig de vraag naar voren: “Hoe kunnen we op een eenvoudige manier toch een duit in het collectezakje doen?”
Natuurlijk kan dit via de tijdens de dienst vermelde rekeningnummers, maar een veel gemakkelijker manier, die ook blijft wanneer de kerk weer 'open' is, is inmiddels getest en beoordeeld op privacy enz.
Vanaf begin april heeft onze wijkgemeente een overeenkomst met Givt en kunt u van hun app gebruik maken. 
lees meer »
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Alle informatie over activiteiten, die door de verschillende aangesloten kerkgenootschappen in Leeuwarden worden georganiseerd, staat op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Wanneer er wijzigingen zijn of een activiteit niet doorgaat wordt dat op deze website aangegeven.