SchakelTV SchakelTV
SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone. Kunt u de dienst niet live meemaken dan kunt u de opnames van de laatste zes diensten terugvinden op SchakelTV.
lees meer »
 
Groene kerk Groene kerk
Een aantal weken geleden heeft op de website een oproep gestaan om de handen in elkaar te slaan om antwoorden te vinden op de vragen van de klimaatverandering. Bijna 20 mensen zijn gekomen. Op de kerkenraadsvergadering van 4 september is het voorstel om ons als wijkgemeente aan te melden voor het predicaat Groene Kerk volmondig aangenomen.
Nu gaat er in eerste instantie een werkgroep van 7 mensen aan de slag en zij zullen binnenkort met hopelijk werkbare voorstellen komen. U hoort nog van ons.
Namens de werkgroep Groene Kerk De Schakel
Dorien en Reimer
 
 
Geloven voor Dummies 3.0 Geloven voor Dummies 3.0
“Zeg wat geloof jij eigenlijk?”
“Geloof je alles wat in de bijbel staat?”
Zomaar twee vragen van vrienden, studiegenoten, of collega’s.
 
Soms weten we het zelf niet eens:
Wat geloof ik eigenlijk?
En wat staat er in die bijbel?
 
In ongeveer 7 avonden gaan we op een ontspannen manier schatgraven in onze eigen traditie. Dit jaar zullen onder meer de volgende vragen centraal staan:
Wat is Kerst? Wat vieren we dan eigenlijk? En waarom is dat nu in ons leven nog belangrijk? En hoe bereiden we ons tijdens Advent voor op het Kerstfeest?
En uit welke elementen bestaat de kerkdienst op een zondagochtend eigenlijk? En wat is daar de betekenis dan van?
Kunnen we met elkaar ook op een eigen manier vorm geven aan een dienst, bijvoorbeeld de Palmzondag?

Op een ontspannen manier, waarin ook veel ruimte is voor jouw eigen beleving, vullen we deze avonden in.
 
lees meer »
 
Goede doelen rommelmarkt 2024 Goede doelen rommelmarkt 2024
Op het moment van schrijven is de zomervakantie net voorbij, lijkt het buiten herfst en is maart 2024 nog ver weg, maar toch is de voorbereiding voor de volgende rommelmarkt alweer voorzichtig begonnen.

In mei van dit jaar hebben we met de rommelmarkt een bedrag opgehaald van ca. € 5500. Een fantastisch bedrag! In 2024 houden we de rommelmarkt op zaterdag 16 maart. Daarvoor zijn we op zoek naar goede doelen die we met de rommelmarktopbrengst financieel kunnen ondersteunen.

Heeft u een mogelijk doel dan kunt u dat per e-mail of telefonisch doorgeven aan Anita Smit. Van het doel willen we niet alleen de naam weten, maar ook wat ze precies doen en waarom juist dit doel in aanmerking zou moeten komen voor een financiële bijdrage. Omdat er veel goede doelen zijn, willen we graag wel dat deze altijd een directe of indirecte band hebben met ons als wijk of kerk in Camminghaburen.

Heeft u nu alweer spullen voor de rommelmarkt van volgend jaar, maar geen ruimte om deze te bewaren? Neem gerust contact op met de rommelmarkcommissie, we beschikken nl. over opslagruimte! We zijn bereikbaar via schakelrommelmarkt@gmail.com. Mocht u thuis spullen hebben staan die goed verkoopbaar zijn via Marktplaats dan kunt u ook contact met ons opnemen.

Als rommelmarkt De Schakel ook te vinden op Facebook en Instagram.
De rommelmarktcommissie
 
 
Sirkelslag 2023 Sirkelslag 2023
 
Wij helpen waar nodig Wij helpen waar nodig
In de KICK van maart was het onderwerp: Omzien naar elkaar. En dat doen we. Onder andere door financiële steun individueel waar het nodig is en ook ondersteunden we een sociale activiteit in de buurt.
In mei jl. hebben we Kerk in Actie, die een oproep deed n.a.v. vraag van Voedselbank Nederland, ondersteund bij actie:  Samen tegen Armoede.
Zo mooi te zien hoe mensen uit de kerk een doos onder de arm namen en deze de volgende kerkgang weer gevuld inleverden. Het is een succes geworden! Twaalf grote kratten van de Voedselbank hebben wij kunnen vullen en een bedrag van € 85,00 kunnen overhandigen.
Wij zijn van plan deze actie te herhalen voorafgaand aan de Paasdagen 2024.
Onze collega Harry van der Snee heeft als diaken afscheid genomen van de kerkenraad. Hij heeft bijzonder veel en goed werk gedaan in de afgelopen jaren binnen De Schakel, maar ook in de wijk. Zijn enthousiasme is voor ons een bron waaruit wij verder gaan werken binnen diaconie De Schakel. Harry blijft vooreerst betrokken bij de Stamtafel en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. We hebben inmiddels een nieuwe diaken bereid gevonden om ons ‘team’ te versterken, Grietje Keizer. In oktober volgt de bevestiging.
Van de Centrale Kerkenraad Leeuwarden (Grote Kerk, Fontein en De Schakel) hebben wij op verzoek een overzicht ontvangen van opbrengsten van collectes. Een exact bedrag voor De Schakel te noemen is niet mogelijk daar gelden op diverse manieren binnenkomen, via de collectezak, via Givt en bank. Twee collectes lichten we eruit, opbrengst van drie genoemde kerken. In februari Noodhulp Syrië €1.587,57. In april Leprabestrijding € 1.121,65.

Diaken en werkgroep diaconie
Clara Jager, Klaske Stegenga, Titia de Jong en Wil Sonneveld
 
Op reis naar Taizé, door Taizé en weer terug Op reis naar Taizé, door Taizé en weer terug

Reizen kun je samen doen, met reisgenoten uit verschillende delen van het land, bijvoorbeeld uit Groningen, Friesland en Utrecht. Sommigen ontmoet je onderweg, anderen komen naar de ontmoetingsplaats aan de start. Aan de start neem je afscheid van de jou vertrouwde mensen en de jou vertrouwde omgeving.
Onderweg leer je je reisgenoten steeds beter kennen. Eerst het buitenste laagje en gaandeweg ook enkele laagjes die wat dieper liggen. Altijd spannend hoe diep iemand zich laat kennen.

Jezus zond zijn discipelen uit en stuurde hen zonder bagage op weg, enkel met zichzelf en door Hem gevormd. Zonder bagage weggaan blijkt onnavolgbaar te zijn. De busjes zaten volgestouwd met kampeermiddelen, tassen met kleding en toiletartikelen, wat voedsel en een badmintonset. We namen ook onszelf mee met al onze dromen, tekortkomingen, pijn, wensen en verwachtingen. Dat laatste zal voor de discipelen niet anders geweest zijn.

 
lees meer »
 
Koffieochtenden 2023-2024 Koffieochtenden 2023-2024


Beste mensen,
De koffieochtenden voor senioren in de Schakel gaan weer beginnen. We hopen de vaste bezoekers daar allemaal weer te ontmoeten, maar uiteraard zijn ook nieuwe gasten meer dan welkom! De data en de inleiders/onderwerpen voor het komende seizoen zijn bekend. We starten op woensdag 27 september. Natuurlijk wordt dit een ochtendje bijpraten en daarnaast zal Marja Kiers ons vertellen over de Samenschakeldag die de zondag daarvoor in en rond het Boshuis in Appelscha heeft plaatsgevonden.  De volgende keer (11 oktober) ontvangen we als gast Philip de Boer (de man van ouderling Corrie). Hij neemt ons mee in het onderwerp “Vogels van vroeger en nu”. Maar eerst dus welkom op de 27e september van 10.00 tot ca. 11.30 uur. We hopen op een goed en gezellig seizoen!
Hartelijke groet, Eerde Koopmans en Marja Kiers-Bevaart 

 
 
Veilige wijkgemeente Veilige wijkgemeente
Zoals de meesten van jullie inmiddels weten, zijn we gestart met het project: ‘Veilige gemeente’. Eind januari 2023 hebben we er in de dienst samen bij stil gestaan wat het betekent om je veilig te voelen in de kerk en in de wijkgemeente. Ook is toen de gedragscode besproken. Zowel de beleidsnotitie ‘Veilige Kerk’ als de gedragscode kunt u/kun jij teruglezen op de website.

We zijn blij u/jou inmiddels te kunnen mededelen dat Eveline Molenaar, lid van onze gemeente, zich bereid heeft verklaard de functie van interne vertrouwenspersoon op zich te nemen. We zijn dankbaar en verheugd dat zij deze bijzondere plaats in onze gemeente wil innemen. De interne vertrouwenspersoon wordt aangesteld door de wijkkerkenraad, maar wordt geen ambtsdrager. Hiermee handelt Eveline in opdracht van de kerkenraad en niet namens de kerkenraad. Na de zomer wordt Eveline tijdens een kerkdienst voorgesteld als interne vertrouwenspersoon en in de Kickie van september a.s. zal zij zichzelf voorstellen.
 
lees meer »
 
Cantorij zoekt nieuwe leden Cantorij zoekt nieuwe leden


De cantorij is eind augustus weer begonnen met haar wekelijkse oefenavonden. In november en december verleent zij haar medewerking tijdens bijzondere diensten en daarvoor moet natuurlijk goed gerepeteerd worden. Nu hebben wegens gezondheidsredenen enkele leden na jarenlang deel te hebben uitgemaakt van de cantorij daarvoor moeten bedanken. Op een toch al niet erg omvangrijke bezetting een forse aderlating. Daarom hoopt de cantorij op aanvulling vanuit de gemeente.
Met name sopranen, maar ook tenoren en bassen zijn van harte welkom. Kennis van het notenschrift is niet persé noodzakelijk. Bent u een beetje goed bij stem en houdt u van zingen, kom dan gerust eens lang op één van de gezellige repetitieavonden. Die zijn elke donderdagavond van 19.45 – 21.45 uur in de Schakel.
 
 
Leviticus lezen met Jonathan Sacks Leviticus lezen met Jonathan Sacks


Meestal zijn we geneigd het boek Leviticus over te slaan. Droge wetsteksten spreken niet zo tot ons. Maar wie het commentaar van rabbijn Jonathan Sacks openslaat, realiseert zich dat dit een vergissing is. Leviticus is, als middelste van de vijf boeken van Mozes het hart van de Tora. Daar klinkt het gebod ‘de naaste lief te hebben als jezelf’ en ook: ‘Heb vreemdelingen lief als jezelf, want je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte’. In de voorschriften blijkt het te gaan om respect voor de ander en voor de grenzen van de natuur.
De opdracht heilig te zijn, omdat God dat is, vormt de kern van Leviticus. Maar wat houdt dat in op de verschillende terreinen van ons leven? Leviticus biedt handreikingen en de Joodse uitleg van Jonathan Sacks (oud opperrabbijn van Groot Brittannië) is ook voor christenen meer dan de moeite waard.
 
lees meer »
 
Twintig jaar Open Maaltijden in De Schakel! Twintig jaar Open Maaltijden in De Schakel!

De Eet- en Kookgroep Camminghaburen bestaat twintig jaar. In juni 2003 is deze, op initiatief van de Missionaire Werkgroep, opgericht. Naar aanleiding van de oproep destijds hebben zich acht gemeenteleden gemeld en zo is het begonnen. Tevens kwam er een heus startdocument. 

De Open Maaltijden zijn bedoeld voor mensen uit de wijk Camminghaburen, waarbij de onderlinge ontmoeting centraal staat. Iedere tweede woensdag, in de maanden september tot en met mei, zijn de medewerkers, de foyer en de keuken van De Schakel beschikbaar. Er wordt een driegangenmenu voorbereid en geserveerd. De kosten worden bewust laag gehouden, zodat het voor een ieder betaalbaar blijft. 
lees meer »
 
Voorzitter wijkkerkenraad (opnieuw) geruime tijd afwezig Voorzitter wijkkerkenraad (opnieuw) geruime tijd afwezig
Zoals ik al eerder schreef zijn mijn man en ik in het voorjaar begonnen aan een grote rondreis door Nederland met ons eigen motorkruisertje “De Nieuwe Maan”. We hebben inmiddels de provincies Flevoland en Noord Holland helemaal bevaren. In deze zomervakantie zijn we thuis.
Eind augustus tot begin november zullen de reis vervolgen. De bedoeling is om dan eerst de provincie Zeeland te gaan bezoeken.
Ton Spies zal in die tijd optreden als voorzitter van de wijkkerkenraad en lid van de Algemene Kerkenraad van de protestante gemeente Leeuwarden.
Ik wens jullie een mooi begin van het nieuwe seizoen!
Heb het goed en tot in november!
Hartelijke groet, Janny Berg (voorzitter wijkkerkenraad Camminghaburen)

 
 
Foto's voor het smoelenboek Foto's voor het smoelenboek
Er staan nu ongeveer 176 gemeenteleden op onze website in het smoelenboek op onze ledenpagina, maar er ontbreken nog een heleboel foto’s van gemeenteleden. Nu we een nieuwe predikant in onze wijkgemeente hebben is het een mooie gelegenheid om het smoelenboek aan te vullen met een foto van u zelf, zodat onze nieuwe predikant, ds. Wiebrig de Boer het smoelenboek eens rustig kan bekijken en de gezichten bij de namen ziet.
Helpt u mee om dit smoelenboek compleet te maken?
lees meer »
 
De kerk is open De kerk is open

Elke donderdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur is De Schakel open. Er wordt koffie / thee geschonken. Ook kan in de speciale ruimte die daarvoor is ingericht, in stilte een kaarsje aangestoken worden. De medewerkers van Open Kerk bieden een luisterend oor.
Jelly-Wil-Sity-Clara-Anja-Corrie
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedenboek te zetten. In de week voorafgaande aan de dienst kunt u een voorbede aanvragen en deze sturen naar schakelcontact@gmail.com. Voorbeden kunnen op de zaterdag tot 14.00 uur worden doorgegeven. Zo blijven we met elkaar verbonden via De Schakel en online.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Alle informatie over activiteiten, die door de verschillende aangesloten kerkgenootschappen in Leeuwarden worden georganiseerd, staat op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Wanneer er wijzigingen zijn of een activiteit niet doorgaat wordt dat op deze website aangegeven.
 
Beleidsdocument 'Veilige Wijkgemeente' Beleidsdocument 'Veilige Wijkgemeente'

Wat betekent veilig voor ons? We willen graag dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, omdat iedereen van waarde is. Wat kunnen we binnen onze gemeente daarover met elkaar afspreken. 'Velige kerk, beleidsdocument van De Schakel Vetrouwens persoon en VOG'.
Een handleiding voor introductie van gedragscode, aanvragen VOG en aanstellen vertrouwenspersonen. Het complete document kunt u via deze link bekijken/lezen.