Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en de eerste en de derde zondag van de maand is er een gebarentolk aanwezig.
lees meer »
 
Beleidsdocument 'Veilige Wijkgemeente' Beleidsdocument 'Veilige Wijkgemeente'

Wat betekent veilig voor ons? We willen graag dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, omdat iedereen van waarde is. Wat kunnen we binnen onze gemeente daarover met elkaar afspreken. 'Velige kerk, beleidsdocument van De Schakel Vetrouwens persoon en VOG'.
Een handleiding voor introductie van gedragscode, aanvragen VOG en aanstellen vertrouwenspersonen. Het complete document kunt u via deze link bekijken/lezen.
 
Open maaltijd Open maaltijd

Woensdag 8 februari is er weer een Open maaltijd in De Schakel. Opgave bij Gretha van Dijk op maandagmorgen tussen 9.00 – 11.00 uur. Tel.: 058-266 29 63. De zaal is open vanaf 17.45 uur. Wees welkom.
 
Wereldwinkel 12 februari Wereldwinkel 12 februari
In januari heeft de verkoop voor de wereldwinkel in De Schakel ruim 231 euro opgebracht, weer een heel mooi bedrag! Inmiddels zijn de data tot de zomervakantie bekend.
De eerstvolgende data zijn 12 februari en 19 maart. We zijn er dan weer voor en na de dienst. 
We vinden het fijn dat veel van jullie zo enthousiast zijn en elke keer even komen kijken. Hopelijk zit er ook de komende maanden weer regelmatig iets leuks of lekkers bij. De jongeren helpen u graag met uw vragen en met het afrekenen!
Piet en Froukje Houtstra 
 
Paasgroetkaarten Paasgroetkaarten

Onze gemeente doet weer mee aan de jaarlijkse Paasgroetenactie voor gevangenen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Na de dienst van de zondagen 12, 19 en 26 februari kunt u in de foyer kaarten schrijven. Voeg een persoonlijke boodschap aan de gedetineerde toe, ook al kent u hem of haar niet. De kaarten á € 2.-zijn dubbel uitgevoerd waardoor de ontvanger een al gefrankeerd gedeelte zélf na ontvangst kan versturen naar familie, vrienden enz.
Wij verzorgen de verzending van de geschreven kaarten.
De kaarten beelden het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken.
werkgroep ZWO
 
 
SeniorenSchakel 7 februari SeniorenSchakel 7 februari
Klik hier voor de poster.
 
Wijkgemeente vergadering 12 februari Wijkgemeente vergadering 12 februari
De wijkkerkenraad maakt bekend dat op zondag 12 februari, aansluitend aan de kerkdienst, een gemeentevergadering zal worden gehouden waarin de beroepingscommissie verslag zal doen en de wijkkerkenraad een voorgenomen besluit met betrekking tot het beroepen van een wijkpredikant aan de wijkgemeente zal voorleggen.
 
 
Ingrijpende verandering binnen De Protestantse Gemeente te Leeuwarden Ingrijpende verandering binnen De Protestantse Gemeente te Leeuwarden
De Algemene Kerkenraad (AK) wordt verkleind en bestaat straks uit de voorzitters van de drie wijkgemeenten, de voorzitters van de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen en (in ieder geval) een van de predikanten.
In Geandewei 22 legde afzwaaiend AK-voorzitter Daan Postma de achtergronden uit van de koerswijziging. In dit Geandewei 23 komen de voorzitters Cornelis van der Hooft (De Jacobijner),
Janny Berg (Camminghaburen) en Sjoerd Wijnsma (De Fontein) aan het woord.

Deze interviews, aangevuld met achtergrond informatie, zijn hier te lezen.
 
Nieuw e-mailadres voor onze website Nieuw e-mailadres voor onze website
Er komen steeds meer e-mailadressen binnen onze wijkgemeente die eindigen op kerkincamminghaburen.nl. Daarom wordt het emailadres voor de website ook aangepast.
Het nieuwe e-mailadres is webteam@kerkincamminghaburen.nl
 
Mist u bepaalde liederen in de kerkdienst Mist u bepaalde liederen in de kerkdienst
Als Schakelgemeente zijn we al bijna twee jaar 'Vacant' en dat betekent dat we wekelijks een andere voorganger hebben......daar zijn we heel blij mee maar het kan zijn dat u soms bepaalde liederen of psalmen niet meer hoort die u nu heel erg mist.
Graag willen van u horen welke liederen dat zijn.

U kunt dat aan ons doorgeven op de volgende manieren:
Door het invullen van het briefje dat u naast de ‘muziekdoos’ achter in de kerk kunt vinden of klikken op de link  https://forms.gle/Q2eERYv9sfgbq7JC8

of de QR code te scannen.
De lijst met liederen kunnen we voorleggen aan de gastpredikant en ook de nieuwe predikant. Zeker nu de benoemingscommissie op volle toeren draait.
Vriendelijke groet Anita Smit, +31 6 52 643 006
 
De kerk is open De kerk is open

Elke donderdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur is De Schakel open. Er wordt koffie / thee geschonken. Ook kan in de speciale ruimte die daarvoor is ingericht, in stilte een kaarsje aangestoken worden. De medewerkers van Open Kerk bieden een luisterend oor.
Jelly-Wil-Sity-Clara-Anja-Corrie
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedenboek te zetten. In de week voorafgaande aan de dienst kunt u een voorbede aanvragen en deze sturen naar schakelcontact@gmail.com. Voorbeden kunnen op de zaterdag tot 14.00 uur worden doorgegeven. Zo blijven we met elkaar verbonden via De Schakel en online.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Alle informatie over activiteiten, die door de verschillende aangesloten kerkgenootschappen in Leeuwarden worden georganiseerd, staat op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Wanneer er wijzigingen zijn of een activiteit niet doorgaat wordt dat op deze website aangegeven.