Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en elke zondag is er ook een gebarentolk aanwezig.
Misschien is het voor u als kijker ook wel fijn om te weten waarom wij elke week een gebarentolk bij de kerkdienst hebben.
lees meer »
 
Corona versoepeling maatregelen Corona versoepeling maatregelen
Op dinsdag 11 mei heeft de wijkkerkenraad via ZOOM vergaderd en is er uitgebreid gesproken over versoepelen en het weer mogelijk maken van kerkdiensten in De Schakel.
De wijkkerkenraad heeft besloten dat:
Als er minder dan 2000 ziekenhuisbedden bezet zijn en minder dan 600 IC bedden dan is vanaf 1 juni de kerkdienst weer te bezoeken voor maximaal 30 bezoekers.
Met daarbij natuurlijk het toepassen van de regels: registreren, 1,5 meter, handen wassen, mondkapjes enz.
Er kan dan ook weer door vijf zangers/zangeressen gezongen worden.
Voor het bezoeken van de dienst is aanmelden via schakelcontact@gmail.com noodzakelijk voor de registratie en ook om ervoor te zorgen dat er niet teveel mensen komen.

Als de bedbezetting in de ziekenhuizen onder de 1500 komt en die van de IC onder de 500, dan kan de kerk weer open voor meer mensen, maar er blijft wel een stevige beperking bestaan omdat de basisregels: 1,5 meter,  registreren enz. blijvend moeten worden toegepast.

In de wijkkerkenraad is ook besloten dat er, voorzichtig en met in acht neming van de regels, voor de ouderen en zij die gevaccineerd zijn, activiteiten kunnen worden ondernomen.

Met vriendelijke groeten,
Janny Berg
 
Collecte 16 mei Collecte 16 mei
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


De tweede collecte is voor ZWO project Fryslân foar Rwanda
U kunt uw gift overmaken naar:
NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Fryslân foar Rwanda.
 
Corona|Financiële steun voor Taizé      Corona|Financiële steun voor Taizé     

Velen van ons zijn bekend met die mooie plek in Bourgondië (Fr) waar een oecumenische broedergemeenschap per jaar vele duizenden jongeren ontvangt voor een week van bezinning ontmoeting en vieren. We hebben uit Taizé prachtige liederen en muziek ontvangen. Kijk en luister even: Taizé in goede tijden: Taizé - Adoramus te, o Christe - Bing video
Maar nu is de gemeenschap in zwaar weer geraakt, ook daar door corona.

Sinds het begin van de pandemie is het aantal bezoekers van Taizé met ongeveer 90% gedaald. Dit heeft natuurlijk zeer grote financiële gevolgen. Het wegvallen van de inkomsten vanuit de ontvangsten en verkoop van eigen producten ed. dwingt om een hulpvraag. De gemeenschap nam principieel nooit giften aan, maar nu…”We willen weer die gastvrije plek zijn voor jongeren zodra het weer mag!”
Helpen, hoe? Zie de website van Taizé: www.taizé.fr
 
 
Online meditatie Online meditatie

Op woensdag 26 mei houden we weer een online meditatie via ZOOM.
We wisselen kort uit, lezen een tekst en beoefenen de stilte. De totale duur is 40 minuten. Aanvang 19.30 uur.
Wilt u meedoen? Stuur een mail naar era.pirenne@gmail.com en u krijgt dan de link voor de bijeenkomst toegestuurd.
 
Klaagmuur Klaagmuur

Sinds de veertigdagentijd staat er voor De Schakel een klaagmuur. Er is besloten om de muur te laten staan tot we elkaar allemaal weer in de kerk mogen ontmoeten. In en op de klaagmuur kun je een gebed, een gedachte of een hartekreet kwijt. Wil je dat dit niet voor anderen zichtbaar is, dan kan het in het zwarte kistje gestopt worden.
Wil je iets ophangen dat voor iedereen zichtbaar is, dan mag dat ook. Graag zelfs. Dat laat onze betrokkenheid bij elkaar zien. Dit mag in woord, maar ook in beeld.
Er staat ook een kistje met kaartjes erin met hoopgevende woorden. Neem er gerust eentje mee. Laten we de moed niet opgeven!
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedeboek te zetten. Nu we de diensten online mee mogen beleven, willen we toch graag de mogelijkheid geven om voorbede aan te vragen. Dit kan door in de week vooraf een voorbede te sturen naar schakelcontact@gmail.com. Op die manier willen we verbonden blijven met elkaar ook nu we elkaar niet in De Schakel kunnen ontmoeten.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geven met Givt Geven met Givt

Nu wij als gemeente via een prima verzorgde beeldverbinding de aangepaste diensten kunnen volgen, komt regelmatig de vraag naar voren: “Hoe kunnen we op een eenvoudige manier toch een duit in het collectezakje doen?”
Natuurlijk kan dit via de tijdens de dienst vermelde rekeningnummers, maar een veel gemakkelijker manier, die ook blijft wanneer de kerk weer 'open' is, is inmiddels getest en beoordeeld op privacy enz.
Vanaf begin april heeft onze wijkgemeente een overeenkomst met Givt en kunt u van hun app gebruik maken. 
lees meer »
 
Praktische hulp Praktische hulp
Als gemeente willen we er juist ook voor elkaar zijn in deze tijd van het Coronavirus 
Wanneer u praktisch iets nodig heeft, boodschappen of wat ook maar, mail ons schakelcontact@gmail.com.
Wanneer u zelf juist graag praktische hulp wilt aanbieden, ook dan horen we het heel graag!
Laten we opmerkzaam zijn voor de mensen direct om ons heen, in onze straat en buurt. 
 
Zondag 30 mei Trinitatis Zondag 30 mei Trinitatis
Deze dienst zijn de tieners in de kerk en ze zijn heel welkom!
We hebben als thema ‘Vrijheid’ gekozen. Op heel verschillende manieren is dat woord actueel deze weken en maanden. Wat betekent het voor de tieners vandaag en voor u thuis?
We gaan er samen over nadenken.
Oeds Wijnsma zorgt voor de muzikale begeleiding van onze zangers en ds. Joke Baaij gaat voor.