PKN
Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen
 
Zomerzondagmiddag

Zomerzondagmiddag

Zomer Zondagmiddag Inloop
Van 22 juli t/m 19 augustus
Van 15.00 tot 17.00 uur in De Schakel
Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen

22 juli:
Creatieve middag
 

lees meer »
 
Zeer geslaagde Samenschakeldag

Zeer geslaagde Samenschakeldag

Het was fantastisch weer, we zijn zeer gastvrij ontvangen in het historische kerkje van Wierum, de speelgroep onder leiding van Pascal speelde de sterren van de hemel.

Tijdens de dienst maakten we de ‘preek’ in samenspraak met Anna, Jonna, Marijn, Pieter en Sam, die de overstap maakten van kindernevendienst naar tienerdienst. Zij stapten als eersten door de nieuwe deur, gemaakt door Gerrit Boorsma en Tjeerd Oppewal en kleurrijk beschilderd door de kinderen van de nevendienst en Rixt Holwerda. Naast goede woorden van de leiding kregen de vijf overstappers tal van wensen mee geschreven op de deur!

Iedereen– rond de 115, jong en oud!- heeft genoten van de rest van de dag al wandelend met de boswachter, fietsend, kanoënd, varend op het Lauwersmeer, elkaar ontmoetend en het gebied verkennend. Alle lof voor Bert, Hans-Paul en Pier die ons weer een fantastische dag hebben bezorgd! Dank ook aan de gemeente van Wierum die ons de ruimte gaf onze dienst met hen samen daar te vieren.

 
Serie zomerdiensten over Paulus

Serie zomerdiensten over Paulus

In de zomertijd gaat ds. Le Cointre een drietal diensten besteden aan de brief aan de Efeziërs (5 augustus, 19 augustus en 2 september).
Zo’n korte serie biedt de mogelijkheid om iets dieper in te gaan op de achtergronden en de strekking van zo’n brief. De diensten zullen dus (net als die rond Genesis tussen Pasen en Pinksteren) meer een leer-karakter hebben.

De brief aan de Efeziërs wordt algemeen beschouwd als een brief die niet van Paulus zelf, maar van één van zijn leerlingen afkomstig is. Het was vrij gebruikelijk in die tijd om brieven toe te schrijven aan degene ‘in wiens geest’ de brief geschreven was.

De brief aan de Efeziërs pakt het thema op waar ook de brief aan de Kolossenzen  over gaat, namelijk: wat betekent de Opstanding van Christus voor de wereld en de geschiedenis? In hoeverre is het kwaad ‘in Christus’ nu al daadwerkelijk overwonnen?

lees meer »
 
Laat je zien op de startzondag

Laat je zien op de startzondag

Onze gemeente telt tientallen gespreksgroepen, werkgroepen en andere verbanden. Als je in zo’n groep zit weet je wel wat daar gebeurt; op welke manier mensen daar met geloof en leven bezig zijn. Maar wie buiten jouw groep weet dat? En wat als je, als nieuwkomer bijvoorbeeld, op zoek bent
naar een verband om je bij aan te sluiten? Hoe weet je dan waar je terecht kunt en wat bij je past?
De startzondagcommissie nodigt jou en je groep uit om je te laten zien op startzondag. Wat gebeurt er in jouw groep? Is er ruimte voor mensen die op zoek zijn naar aansluiting? Of heb je misschien juist nieuwe mensen nodig in jouw groep?

Wij willen groepen uit onze gemeente de kans geven om zich op startzondag op een aansprekende manier aan de gemeente te presenteren.
Dit gebeurt door middel van een zogenaamde ‘Pecha Kucha’. Dat is Japans voor een extreem korte presentatie door middel van een paar beelden op scherm. Bij elk beeld mag maximaal 20 seconden iets worden verteld. Elke groep krijgt ongeveer drie beelden en dus 1 minuut de tijd om zich te presenteren.
In of na afloop van de dienst zal er gelegenheid zijn om in gesprek te komen met vertegenwoordigers van groepen om nadere uitleg of eventueel aanmelding mogelijk te maken.

lees meer »
 
Kick in de nieuw jasje

Kick in de nieuw jasje

Op woensdag 18 juli was het zover: de laatste gestencilde versie van de KICK werd geraapt en geniet door de groep mensen die, vaak al jaren, voor ons dit werk doet! Ook Gerrit Boorsma, Wietse Hummel en Tjeerd Oppewal, die de druk verzorgden waren aanwezig.
Kerkenraadvoorzitter Reinder Bakker bedankte de mensen namens de kerkenraad voor hun trouwe inzet en ds. Helmer le Cointre overhandigde een klein geurkaarsje uit de Wereldwinkel in de vorm van een hart (‘in alle inzet van mensen klopt het hart van onze gemeente’) of een sterretje (‘en zo kunnen wij stralen’).
De redactie van de KICK (Bep, Niek en Wil) zal op een ander moment door de kerkenraad worden bedankt.
Zo is met de verschijning van deze laatste gestencilde KICK na 36 jaargangen een nieuwe fase aangebroken.

lees meer »
 
Vakantieperiode breekt aan

Vakantieperiode breekt aan

De webredactie wenst iedereen een fijne zomerperiode toe. Geniet van het luieren of juist van de sportieve activiteiten tijdens de vakantie. 
De activiteiten liggen zo'n beetje stil, behalve natuurlijk de zondagse diensten, de zomerzondagmiddagen en de stamtafel, die gaan gewoon door.
Hieronder staan alvast de aankondingen van de activiteiten vanaf september.
De startzondag is dit jaar op 30 september.
 

 
Gemeentevergadering 9 september Gemeentevergadering 9 september

De kerkenraad wil graag een aantal belangrijke onderwerpen aan onze gemeenteleden voorleggen. We willen dat doen na afloop van de dienst op 9 september in de Schakel.
Het zal dan in ieder geval gaan over deze drie zaken:
 
Opfrisbeurt voor het gebouw
De Schakel mag worden aangepast en bij de tijd gebracht; wat gaat dit inhouden?
We geven informatie over de herinrichting en verduurzaming van het gebouw en gemeenteleden kunnen vragen en ideeën inbrengen. Ook de inrichting van de kerkzaal komt aan de orde.

Een orgel?
Onze kerkmusici (Marcus Veenstra en Henney Venema) hebben een advies uitgebracht over de vraag wat er moet gebeuren nu het electronisch orgel het niet meer doet: wat zijn de opties: een ‘echt orgel’ of juist niet of misschien een hele andere oplossing? Marcus Veenstra licht het advies toe en gemeenteleden kunnen reageren.
 
Vaste structuur in type diensten
De kerkenraad wil graag een duidelijke structuur aanbrengen in onze zondagse diensten, die ervoor moet zorgen dat met name ouders van kinderen en tieners door het jaar heen weten wanneer er Kom in de Kring en Tienerdienst is en ook wanneer er Schakeldiensten voor alle leeftijden zullen zijn. Dit plan wordt toegelicht en er is gelegenheid te reageren.

Wil je geïnformeerd worden, meedenken en meepraten, kom dan zondag 9 september naar de Schakel. De gemeentevergadering begint na afloop van de dienst (rond 10.45 uur).
 
Namens de kerkenraad, het dagelijks bestuur.

 
Bootreis Seniorenschakel

Bootreis Seniorenschakel

Bootreis dinsdag 11 september 2018
Op 11 september hebben wij een dagtocht met de ‘Waterpoort’ afgesproken.
Wij verzamelen ons om 9.00 uur bij De Schakel en rijden met eigen auto’s naar Sneek waar de boot om 10.00 uur vertrekt. Aan boord worden we ontvangen met 2x koffie of thee met gebak. Onderweg krijgen wij ook een 3 gangen diner met consumptie en in de middag nog eens koffie of thee. Om 17.00 uur zijn wij weer terug in Sneek en vandaar gaan we weer met de auto’s terug naar De Schakel.

Opgave en kosten
Dit alles kost u € 50,00 inclusief vervoer v.v. Bij opgave willen wij graag van u weten of u uw auto beschikbaar stelt om anderen mee te nemen tegen een vergoeding voor de brandstof.
Opgave kan bij Tjeerd Oppewal, telefoon (058) 266 27 22.
Het bedrag kunt u, graag vóór 15 augustus overmaken op rekening NL 16 RABO 0132 4753 83 t.n.v. T. Oppewal inzake SeniorenSchakel met vermelding ‘boottocht 2018’.

Monic, Tjeerd, Cobie, Dries en Wiepi wensen jullie een mooie zomer toe!

 
Meeleven Meeleven

Een oproep aan iedereen
De laatste tijd vindt u op de liturgie en in de Geandewei elke week wel één of enkele vermeldingen bij de rubriek ‘Meeleven’. Er staat dan ook een adres bij vermeld, soms een thuisadres of een adres in ziekenhuis of verpleegtehuis.
De gedachte hierachter is dat we elkaar op deze manier in staat stellen met elkaar mee te leven als geloofsgemeenschap in en rond De Schakel. We kunnen voor elkaar bidden, elkaar een kaartje sturen of op een andere manier laten merken dat we meeleven.
Op bezoek bij de mensen die het betreft, hoor ik hoe goed het mensen doet wanneer ze voelen dat ze gedragen worden door het gebed en het meeleven uit de gemeenschap. Ook als je kaarten krijgt van iemand die je niet rechtstreeks kent, maar waar bij geschreven staat: ‘uit De Schakel’, ook dat voelt warm en doet veel goed.

Het zou fijn zijn als de rubriek 'Meeleven’ gevuld blijft. Kent u iemand die in het ziekenhuis ligt en vermelding in deze rubriek op prijs stelt, wilt u dat dan doorgeven?
Ook wanneer er andere bijzondere omstandigheden zijn - en wanneer de betrokkene prijs stelt op vermelding - graag de naam en het adres doorgeven.

lees meer »
 
 

Inloggen


Zondagsdienst
datum en tijdstip 22-07-2018 om 9:30 uur
meer details

De stamtafel op vrijdag
datum en tijdstip 27-07-2018 om
meer details

 
Contact
meer
 
Grote letter
meer
 
Korte gedachte voor vandaag
Uit het boek: Vrede in je hart, Frère Roger van Taizé
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.