Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en de eerste en de derde zondag van de maand is er een gebarentolk aanwezig.
lees meer »
 
Beroepingscommissie Beroepingscommissie

Beste gemeenteleden, 
De beroepingscommissie is van start! Samen gaan we op zoek naar een nieuwe wijkpredikant voor onze wijkgemeente De Schakel.  We hebben inmiddels de eerste overleggen achter de rug. Het lijkt ons goed de leden nog aan u voor te stellen.

De commissie bestaat uit: Geert Jan Boonstra, Wouter de Man, Froukje Houtstra, Margriet Visser, Christiaan Wallet, Dorien Rahman-Spies en Judith Wietsma. Christiaan is voorzitter van de commissie en Froukje is secretaris en tevens centraal aanspreekpunt voor u als gemeenteleden. Voor vragen en opmerkingen kunt u haar benaderen en zij zal namens de commissie uw vragen beantwoorden. 
Graag vermelden we hierbij dat er een nieuw, centraal emailadres is aangemaakt:
beroepingscommissie@kerkincamminghaburen.nl. U kunt uw vragen en opmerkingen, suggesties e.d. via dit emailadres versturen. Hebt u op dit moment namen van predikanten die u graag wilt voordragen dan verzoeken we u dit ook zoveel mogelijk via dit emailadres aan te geven. Hierbij is de naam en standplaats/woonplaats van de aanbevolen predikant goed om te vermelden, met daarbij uw motivering.  
lees meer »
 
Rommelmarkt 2023 Rommelmarkt 2023


Op het moment van schrijven is de zomervakantie nog maar net voorbij en lijkt maart 2023 nog ver weg, maar toch is de voorbereiding voor de volgende rommelmarkt alweer voorzichtig begonnen.

Als gevolg van de coronamaatregelen vond de rommelmarkt dit jaar plaats op 14 mei jl. De totale opbrengst bedroeg ca. € 7000. Een fantastisch bedrag! In 2023 streven we ernaar de rommelmarkt op 18 maart te houden. Daarvoor zijn we op zoek naar goede doelen die we met de rommelmarktopbrengst financieel kunnen ondersteunen.

Heeft u een mogelijk doel dan kunt u dat per e-mail of telefonisch doorgeven aan Anita Smit. Van het doel willen we niet alleen de naam weten, maar ook wat ze precies doen en waarom juist dit doel in aanmerking zou moeten komen voor een financiële bijdrage. Omdat er veel goede doelen zijn, willen we graag wel dat deze altijd een directe of indirecte band hebben met ons als wijk of kerk in Camminghaburen.
Heeft u nu alweer spullen voor de rommelmarkt van volgend jaar, maar geen ruimte om deze te bewaren? Neem gerust contact op met de rommelmarkcommissie, we beschikken nl. over opslagruimte! We zijn bereikbaar via schakelrommelmarkt@gmail.com. Mocht u thuis spullen hebben staan die goed verkoopbaar zijn via Marktplaats dan kunt u ook contact met ons opnemen.

Als rommelmarkt De Schakel ook te vinden op Facebook, Twitter en Instagram.
De rommelmarktcommissie
 
Dag van de ontmoeting Dag van de ontmoeting
 
Op woensdag 6 oktober organiseert de Schakel met diverse andere (wijk)instanties in Camminghaburen ‘De Dag van de Ontmoeting’. Op de afgebeelde poster kunt u het hoe en wat le
zen.
Komt u ook?
 
Wereldwinkel Wereldwinkel


In september waren we weer present in de Schakel. We hadden ook nu weer hulp van Anna en er werd volop gekocht. Met als  resultaat 205 euro in de kas.  Dank jullie wel allemaal!
De komende maanden zijn we er niet op de 2e zondag van de maand, maar op de volgende data:
16 oktober
27 november
18 december

We zien jullie dan graag bij onze stand in de hal!

Piet en Froukje Houtstra
 
Mist u bepaalde liederen in de kerkdienst Mist u bepaalde liederen in de kerkdienst
Als Schakelgemeente zijn we al bijna twee jaar 'Vacant' en dat betekent dat we wekelijks een andere voorganger hebben...... daar zijn we heel blij mee maar het kan zijn dat u soms bepaalde liederen of psalmen niet meer hoort die u nu heel erg mist.

Graag willen we van u horen welke liederen dat zijn.
U kunt dat kenbaar maken via deze link of via een briefje in de collectezak.
Het mag anoniem.
De lijst met liederen kunnen we voorleggen aan de dienstdoende voorganger en ook aan de nieuwe predikant, we hopen die toch over een tijd te kunnen verwelkomen, kan er haar of zijn voordeel mee doen.
Werkgroep Vieren
 
De kerk is open De kerk is open
Wellicht heeft u in deze tijd van spanningen vanwege de oorlog in Oekraïne meer behoefte om ook door de week de kerkzaal van De Schakel binnen te lopen, een kaarsje aan te steken en/of anderen bij een kop koffie te ontmoeten.
Iedere donderdag- en vrijdagmorgen is De Schakel open van 10.30 tot 12.00 uur.
Weet u welkom!
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedenboek te zetten. In de week voorafgaande aan de dienst kunt u een voorbede aanvragen en deze sturen naar schakelcontact@gmail.com. Zo blijven we met elkaar verbonden via De Schakel en online.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Alle informatie over activiteiten, die door de verschillende aangesloten kerkgenootschappen in Leeuwarden worden georganiseerd, staat op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Wanneer er wijzigingen zijn of een activiteit niet doorgaat wordt dat op deze website aangegeven.