SchakelTV SchakelTV
SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone. Kunt u de dienst niet live meemaken dan kunt u de opnames van de laatste zes diensten terugvinden op SchakelTV.
lees meer »
 
Zingen in Kleinschalig Wonen Zingen in Kleinschalig Wonen
Zondag 16 juni na de dienst kunt u weer meezingen met de bewoners: oude christelijke liederen.
 
Boottocht SeniorenSchakel Boottocht SeniorenSchakel
 
SamenSchakelDag SamenSchakelDag

De Samen Schakel Dag is dit jaar op zondag 15 september a.s.
Het wordt weer een gezellige ontmoetingsdag voor iedereen; jong en oud, alleen of met een groep of gezin. Dit jaar is onze uitvalsbasis in Goïngarijp, een waterrijke omgeving nabij het Sneekermeer.

In grote lijnen ziet de dag er als volgt uit:
8:00 uur: vertrek vanaf De Schakel voor wie met de fiets gaat.
9:00 uur: vertrek vanaf De Schakel voor wie met de auto gaat.
9:30 uur: ontvangst met koffie/thee.
10:00 uur: viering van onze dienst bij ons verblijf in Goïngarijp. Na de dienst tijd voor koffie/thee.
12:00 uur: gezamenlijke lunch. (We vragen jullie om hiervoor iets mee te nemen, we laten ons graag verrassen door jullie creatieve geest. Voor koffie, thee, krentenbollen en frisdrank wordt gezorgd).
13:00 uur: start activiteiten (sloep-, praam-, kanovaren, fietstocht, wandeltocht, zwemmen. Vooraf opgeven voor een activiteit is niet nodig).
15:30 uur: koffie/thee en uitgebreide borrel met hapjes.
17:00 uur: we sluiten de dag af met een gezamenlijk moment in de vorm van een korte Vesper.
Eindtijd: ca. 18.00 uur.

Onze tieners gaan zaterdag 14 september al met z’n allen naar Goïngarijp. Ze slapen daar op een camping en sluiten zondag de 15e aan bij de Samen Schakel Dag. Informatie e.d. hierover krijgen de tieners en hun ouders persoonlijk toegestuurd.

Lijkt het je leuk om mee te gaan? Stuur dan uiterlijk vrijdag 30 augustus een mail naar: samenschakeldag@gmail.com
Je ontvangt dan alle informatie over opgave e.d.
 
We hopen weer op een grote opkomst en een fantastische dag!
Hartelijke groet,
Bert Hummelen, Hans Paul van der Snee, Christiaan Wallet, 
Albert Rodenhuis, Pier Meindertsma

 
Het Koninkrijk van God en de Gaza-oorlog Het Koninkrijk van God en de Gaza-oorlog
Op zondagmiddag 7 juli van 15.30 tot 17.00 uur organiseert de werkgroep Vorming en Toerusting in De Schakel een bijeenkomst over ‘onze’ kijk op Israël en de Palestijnen. In onze wijkgemeente leven vragen over de plaats die de PKN inneemt in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. In de kerkorde wordt geschreven over ‘onopgeefbare verbondenheid’.

We willen u graag uitnodigen om met elkaar het gesprek aan te gaan over vragen als:
  • wat betekent het koninkrijk van God voor u?
  • wat verstaat u onder Israël (het volk van nu? of van vroeger? het land?)
  • welk begrip voelt u voor de Israëlische positie? En welke voor de Palestijnse strijd?
  • op welke wijze wordt u in uw geloof geraakt door de oorlog en welke pijnpunten ervaart u?
De PKN heeft een gespreksnotitie geschreven met de titel ‘Uw koninkrijk kome. Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen, hun wonden en veerkracht’. Dit stuk kunt u vinden via: https://protestantsekerk.nl/download27216/ (april 2024).

Toegang vrij.

Wij hopen op goede gesprekken met elkaar.
We ronden de bijeenkomst af met een korte viering.
De werkgroep V&T:
Marjan Bakker, Sjoukje Drijver, Wiebrig de Boer, Albert van der Marel

 
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Alle informatie over activiteiten, die door de verschillende aangesloten kerkgenootschappen in Leeuwarden worden georganiseerd, staat op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Wanneer er wijzigingen zijn of een activiteit niet doorgaat wordt dat op deze website aangegeven.
 
Inzameling voor Kerk in Actie Inzameling voor Kerk in Actie

Je kunt bij Kerk in Actie heel wat overtollig materiaal kwijt. Denk aan ansichtkaarten, geboortekaartjes, oude postzegels, mobieltjes, inktpatronen, buitenlands geld, oude munten. Jaarlijks brengt dit zo’n € 25.000.- op.
Je kunt deze materialen kwijt achter in de kerkzaal. Daar staat een verzamelkist die we op gezette tijden legen.
Werkgroep ZWO
 
De kerk is open De kerk is open

Elke donderdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur is De Schakel open. Er wordt koffie / thee geschonken. Ook kan in de speciale ruimte die daarvoor is ingericht, in stilte een kaarsje aangestoken worden. De medewerkers van Open Kerk bieden een luisterend oor.
Jelly-Wil-Sity-Clara-Anja-Corrie
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedenboek te zetten. In de week voorafgaande aan de dienst kunt u een voorbede aanvragen en deze sturen naar secretariaat@kerkincamminghaburen.nl. Voorbeden kunnen op de zaterdag tot 14.00 uur worden doorgegeven. Zo blijven we met elkaar verbonden via De Schakel en online.
 
Nieuwsbrief vanuit De Schakel Nieuwsbrief vanuit De Schakel
Nog even een kleine update voor de gemeenteleden van De Schakel.
Zoals u wellicht weet hebben wij een tweewekelijkse nieuwsbrief die op de ledenpagina van onze website staat. Als u deze nieuwsbrief wilt lezen dan logt u in op onze website met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord. Daarna verschijnt het tabblad ledenpagina in het navigatievenster en klikt u op ledenpagina en gaat u naar 'Nieuws vanuit De Schakel'. De nieuwsbrieven staan op datum.
 
 
Verslag Groene Kerkenavond 24 april 2024 Verslag Groene Kerkenavond 24 april 2024
Deze Groene Kerkenavond werd georganiseerd door de Werkgroep Groene Kerk De Schakel van de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen te Leeuwarden.
De avond was een vervolg op het Convenant Groene Kerken van 10 oktober 2023 waarin 10 kerken in Leeuwarden met elkaar afspraken om elk jaar stappen te nemen in duurzaamheid en met elkaar daarover uit te wisselen.
Om half acht stroomden er een stuk of 40 mensen naar binnen van de volgende kerken: Grote Kerk, Lutherse Kerk, Doopsgezinde Kerk, Kerk uit Lekkum, St.Vitusparochie, Remonstrantse Kerk, Oase.

Allereerst kregen we een frisse start mee door een ´spoken word´ intro van de Leeuwarder woordkunstenaar Kuo Weh Ho (KUÒ).

Daarna gingen we met elkaar in gesprek in aparte ruimtes. KUÒ kwam overal even langs
Na dik drie kwartier, waren we nog lang niet uitgepraat, maar gingen we toch terug naar de kerkzaal voor een korte terugkoppeling uit de werkgroepen.
In oneliners (dus heel onvolledig) samengevat:
1. Samen optrekken:
Interkerkelijk, niet innerkerkelijk, kunnen we elkaar hoop geven.
2. Kerkenraad:
Belangrijk is dat deze signaal geeft dat ons eigen groene handelen belangrijk is.
3. Draagvlak:
Te vermijden is polariseren en moraliseren, wel mensen betrekken en meenemen.
4. Overheidsbeleid:

Als kerk naar buiten laten zien waar je voor staat, een goed voorbeeld zijn.
5. Banken:

Hier zitten veel haken en ogen aan wat gezamenlijk beter uitgezocht moet worden.
KUÒ vertelde ons, dat het woord ´samen´ hem bij alle werkgroepen was opgevallen.
Hij had een tekst gemaakt van alles wat hij had gehoord en vroeg ons om elke keer als hij het woord ´samen´ uitsprak het woord ´samen´ mee te spreken en een hand op te steken.
Eén opvallende zin uit zijn tekst: ´Samen - kom je tot zingeving, van dialoog naar ingeving´.

Vervolgens stond Alex Riemersma (Grote Kerk) op en deelde boekjes Plasticvrij Vasten uit. Deze boekjes staan vol praktische tips voor plasticvrij leven.

Daarna was het tijd voor het doorgeven van het ´Stokje´. Dit bleek een mapje te zijn waarin o.a. het Convenant is opgenomen. De bedoeling is dat daar ook de verslagen van de komende Groene Kerkenavonden in worden opgenomen, opdat de resultaten behouden blijven en er op kan worden voortgebouwd. Germa Kamsma (initiatiefneemster Convenant Groene Kerken, St.Vituskerk) gaf het Stokje door aan Tjitske Hiemstra (Doopsgezinde Kerk).
De volgende Groene Kerkenavond is op 10 oktober 2024. Dit is de Dag van de Duurzaamheid.
Wie meer wil weten over de Groene Kerkenavond van 24 april 2024 kan contact met ons opnemen via Reimer Brouwer reimerbrouwer@live.nl.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »