Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en elke zondag is er ook een gebarentolk aanwezig.
Kunt u de dienst niet live meemaken? Dan kunt u via Schakel TV de afgelopen zes diensten nog eens bekijken.
 
Wereldwinkel Wereldwinkel
De afgelopen maanden hebben we door de Corona-crisis de wereldwinkel moeten missen in De Schakel. 
Jammer genoeg is ook niet iedereen in de gelegenheid om de Wereldwinkel in de stad te bezoeken. En dat, terwijl er juist in deze periode ook weer zulke mooie fair-trade producten te koop zijn.
Daarom willen we er op 13 december, al is het in aangepaste vorm, graag weer voor jullie zijn.

Hoe?
U vind hier een lijst met food-producten en een lijst met kunstnijverheid artikelen die u kunt bestellen.  Bijvoorbeeld kerstkaarten, theelicht-houders, kaarsen, schalen en vilten figuurtjes.
U kunt uw bestelling per mail doorgeven aan froukjehoutstra@gmail.com. Dat kan tot en met vrijdag 4 december. 
Geeft u alstublieft het product en het aantal door. Bij de kunstnijverheid graag ook het artikelnummer doorgeven, deze vindt u in de rechterkolom naast de foto’s.

Op zondag 13 december zullen wij na de kerkdienst tot 12.00 uur aanwezig zijn in de Schakel met alle bestellingen en met een beperkt aantal andere (kerst)artikelen om te bekijken en te kunnen kopen. 
U kunt uw bestelling dan ophalen in De Schakel. Wij zullen er voor zorgen dat u dit op een veilige manier kunt doen, rekening houdend met de Corona-maatregelen.
U kunt uw betaling overmaken als u uw bestelling hebt gehaald. Contant betalen is niet mogelijk.

Als u liever niet naar De Schakel komt, wilt u dit dan in de mail aangeven? Dan kunt u uw bestelling ook bij ons aan huis ophalen op maandag 14 december.
Als u vragen hebt, kunt u mij bellen op telefoonnummer 058 2675558.

Het bestuur van de wereldwinkel Leeuwarden en wij hopen op een succesvolle verkoop!

Froukje Houtstra
 
 
Boek gespreksgroep: Het Geschenk van Edith Eger Boek gespreksgroep: Het Geschenk van Edith Eger
Donderdagochtend van 10.15 – 12.00 uurDr. Edith Eger, gevierd therapeut en Holocaust overlever, heeft deze praktische gids geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen vormen samen met de verhalen uit Egers’ eigen leven en die van haar cliënten.
In dit boek leer je om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester, en vind je vrijheid door de kracht die erin zit.
Wat er met ons gebeurt is uiteindelijk niet het belangrijkst. Het gaat erom wat we ermee doen. We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We kennen allemaal verdriet, verlies, wanhoop, angst en mislukking. Maar we hebben ook allemaal een keuze als we te maken krijgen met trauma of moeilijkheden. We kunnen opgeven of ervoor kiezen om elk moment als een geschenk te ervaren.
Informatie en opgave: Liesbet Geijlvoet 0620613138 / e.geijlvoet@kpnplanet.nl

26 nov,17 dec, 14 jan, 18 feb, 25 mrt, 22 apr. CORONAPROOF en bij lockdown op Skype

 
 
Gespreksgroep: Tussen Zon en Maan Gespreksgroep: Tussen Zon en Maan
Gespreksspel van Christa Anbeek

Donderdagavond van 20.00 – 21.45 uur
‘Dialoogspel over ervaringen van chaos en schoonheid’Op een verkennende en speelse manier komen we in een kleine groep bij elkaar om dit gespreksspel van Christa Anbeek te spelen. Dit jaar lijkt onze wereld volledig anders te zijn geworden. Misschien heb je in je leven eerder zulke ervaringen van grote veranderingen meegemaakt? Verandering is in het gunstigste geval lastig, het kan ook heel ingrijpende gevolgen hebben. Nieuwe situaties bieden soms ook kansen om opnieuw te verbeelden hoe jouw ideale wereld eruit zou zien. Het kan fijn zijn om veranderingen in je leven te onderzoeken. Wat waren voor jou gelukkige en wat akelige veranderingen in jouw leven? Wat was voor jou de betekenis die deze ervaring kreeg?
De deelnemers vertellen elkaar over een belangrijke positieve of negatieve ervaring, de anderen luisteren zonder oordeel. Bij de ervaring wordt muziek en een voorwerp uitgezocht, zodat een nieuwe wereld van begrip en compassie ontstaat.
We gaan gewoon als vrienden samen een winterseizoen onderweg.
Groep(en) van ongeveer 5-8 deelnemers
(niet verplicht alle avonden aanwezig te zijn, wel wenselijk i.v.m. vertrouwdheid met elkaar)

Informatie en opgave: Liesbet Geijlvoet 0620613138 / e.geijlvoet@kpnplanet.nl

26 nov,17 dec., 14 jan., 18 feb., 25 mrt., 22 apr. CORONAPROOF en bij lockdown op Skype

 
 
Workshop Bibliodans gaat niet door Workshop Bibliodans gaat niet door
Vanwege de situatie rond het coronavirus hebben we besloten om de Bibliodans van 13 december niet door te laten gaan. In het nieuwe jaar zullen we bekijken of er dan een workshop Bibliodans georganiseerd kan worden met een ander thema.
 
Adventkaarten en -kaarsen, adventskalender Adventkaarten en -kaarsen, adventskalender

De komende tijd kun je in De Schakel geen kaarsen, kaarten en kalenders kopen, maar wél bij onderstaande adressen bestellen. Je bestelling wordt daarna bij je thuis bezorgd.

De kaarten zijn handgemaakt door de Zusters Diaconessen in Rwanda. Een deel van onze voorraad is advent-gericht, een ander deel meer algemeen. Van beide vind je hierbij een afbeelding. Op de bijbehorende envelop staat een identieke, kleine afbeelding. Je kunt deze keer niet zélf je keuze bepalen. Wij verdelen evenredig naar je bestelling. Kosten per kaart € 2.-

De kaarsen komen ook deze keer weer van ‘Het Lichtpunt’ in Kollumerzwaag en kosten € 3.- per stuk. Het thema van de komende adventskalender is ‘Geef licht’.

De kalender wordt uitgegeven door Kerk in Actie. Kosten € 1.- per stuk.

 
lees meer »
 
Kerkdienst bijwonen? Kerkdienst bijwonen?
Na de persconferentie van 3 november j.l. hebben wij de aangescherpte regels bekeken en besproken en we hebben besloten dat het niet nodig is om zaken te wijzigen in de regelingen zoals we die al hier op de website hebben staan.

De Protestantse Kerk in Nederland adviseert ons om de geldende regels vooral ter harte te nemen. 
Dat betekent dat er, naast de reguliere maatregelen slechts 30 mensen de zondagse eredienst in De Schakel mogen bezoeken. (dit is Exclusief alle medewerkers en Inclusief de kinderen).
Als wijkkerkenraad hebben wij besloten dat we de komende weken zullen bekijken en ervaren of het ook nodig is om over te gaan tot aanmelden voor het bezoeken van diensten. Dat hebben we liever niet; en het lijkt niet nodig omdat het bezoekers aantal meestal niet boven de 30 personen komt. En verder houden we ons aan de reeds bestaande regels.

Daarnaast is ook het dringende advies tot het dragen van een mondkapje van toepassing.
Wij zouden het op prijs stellen als u een mondkapje draagt bij verplaatsingen zoals bij het in- en uitgaan van De Schakel. Bij de stoel aangekomen, mag het mondkapje weer afgedaan worden.  

Wij gaan er als wijkkerkenraad vanuit gaan dat alle bijeenkomsten, groepen en vergaderingen zelf verantwoordelijkheid dragen voor het op de juiste manier organiseren en zich houden aan de Corona regels.


Namens de wijkkerkenraad, Janny Berg (voorzitter)

Kijk voor de actuele stand van zaken altijd even op deze website. De diensten worden in de regel altijd uitgezonden via SchakelTV op de homepage van deze website.
lees meer »
 
Collecte 29 november Collecte 29 november
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Kinderen in de knel.
U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer:
NL89 ABNA 0457 4574 57
t.n.v. Kerk in Actie Kinderen in de knel
 
 
Aandacht voor Lesbos Aandacht voor Lesbos

Er is tijdens de laatste kerkenraadsvergadering ook aandacht gevraagd voor de situatie op Lesbos en in het bijzonder die in het vluchtelingenkamp Moria. Ondanks vele oproepen vanuit kerken en maatschappelijke organisaties is de hulpverlening door en vanuit Nederland marginaal te noemen. En nu de tweede coronagolf hard toeslaat, raakt de vluchteling weer op de achtergrond. Dat kan en dat mag niet, vindt de kerkenraad.
Kerk in Aktie heeft voor de eerste week van de Adventsperiode een deur-aan-deurcollecte voor de vluchtelingen op Lesbos gepland. Maar het is twijfelachtig of die onder de huidige beperkingen door kan gaan.
lees meer »
 
Vervanging van onze wijkpredikant(en) Vervanging van onze wijkpredikant(en)
Actueel nieuws vanuit de wijkkerkenraad:
De laatste formaliteiten worden op dit moment afgerond en dan is het goede nieuws dat we, als tijdelijke vervanging op korte termijn ds. Marije Hage en ds. Liesbeth Geijlvoet mogen verwelkomen. Zij komen ieder voor 12 uur per week een deel van de werkzaamheden en taken van onze wijkpredikanten opvangen. Met dank aan de algemene kerkenraad van Leeuwarden en het mobiliteitsbureau van de PKN konden we dit zo snel realiseren. We gaan vanaf nu in gesprek met elkaar om de werkzaamheden en taken te verdelen en af te stemmen.

Nog meer goed nieuws: het contract van ds. Joke Baaij loopt af per 1 november. En dan moeten we ook van haar afscheid nemen. Maar intussen is er overeenstemming dat ds. Joke Baaij voor ons als ZZP-er nog enkele uren per week zal blijven werken als ondersteuning voor het pastorale werk. En daarmee is het afscheid een doorstart geworden! We hopen hier in de dienst op 25 oktober even bij stil te staan om Joke te bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren en ook omdat ze nog niet helemaal vertrekt! Want daar zijn we heel erg blij mee!
Janny Berg, voorzitter wijkkerkenraad
lees meer »
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit de Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.

Dit formulier kunt u opsturen naar het adres dat op het invulformulier staat.
U krijgt op een gegeven moment een mail om uw inlog te activeren. Let op: soms belandt die mail in uw spambox.
Na het activeren kunt u een wachtwoord instellen en dan inloggen.
Wachtwoord vergeten, geen probleem, u kunt zo weer een nieuw wachtwoord aanmaken.
 
Geven met Givt Geven met Givt

Nu wij als gemeente via een prima verzorgde beeldverbinding de aangepaste diensten kunnen volgen, komt regelmatig de vraag naar voren: “Hoe kunnen we op een eenvoudige manier toch een duit in het collectezakje doen?”
Natuurlijk kan dit via de tijdens de dienst vermelde rekeningnummers, maar een veel gemakkelijker manier, die ook blijft wanneer de kerk weer 'open' is, is inmiddels getest en beoordeeld op privacy enz.
Vanaf begin april heeft onze wijkgemeente een overeenkomst met Givt en kunt u van hun app gebruik maken. 
lees meer »
 
Praktische hulp Praktische hulp
Als gemeente willen we er juist ook voor elkaar zijn in deze tijd van het Coronavirus 
Wanneer u praktisch iets nodig heeft, boodschappen of wat ook maar, mail ons schakelcontact@gmail.com.
Wanneer u zelf juist graag praktische hulp wilt aanbieden, ook dan horen we het heel graag!
Laten we opmerkzaam zijn voor de mensen direct om ons heen, in onze straat en buurt. 
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Door corona is er dit najaar geen krant verschenen maar er zijn wel toerustingsactiviteiten georganiseerd. De website is altijd up to date, ook wanneer er iets wordt afgelast.
Het adres is: www.geloveninleeuwarden.nl

De themapagina's op de website zijn:
Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.