Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en elke zondag is er ook een gebarentolk aanwezig.
Kunt u de dienst niet live meemaken? Dan kunt u via SchakelTV de afgelopen zes diensten nog eens bekijken.
 
Actie Kerkbalans 2021 Actie Kerkbalans 2021

Vanaf 16 januari is er weer de jaarlijks actie 'Kerkbalans'.
U weet wel: Met brieven die worden bezorgd en dan weer opgehaald met uw financiële toezegging. Zo doen we ieder jaar opnieuw een beroep op u om bij te dragen aan de kerk.

Er zijn genoeg plannen:  Zo snel als maar kan de zondagse vieringen hervatten. Elkaar weer ontmoeten om samen weer te zingen en muziek te maken. Een nieuwe predikant gaan beroepen. We willen zichtbaar en dienstbaar zijn in onze omgeving. En we denken na over de renovatie van De Schakel. Allemaal zaken waar veel geld voor nodig is.

En het is zwaar weer, de kerk krimpt en de inkomsten dalen.
Daarom doen we, als wijkkerkenraad, toch een dringend beroep op iedereen om ook dit jaar weer enthousiast mee te doen. Samen de schouders eronder!

Kunnen we ook op u rekenen?
 
Coronamaatregelen Coronamaatregelen
Beste mensen van wijkgemeente Camminghaburen,

Op 12 januari kregen wij te horen tijdens de persconferentie van de regering dat de lockdown verlengd is tot 7 februari. En, hoewel er is begonnen met het vaccineren, is de situatie zorgelijk vanwege een erg besmettelijke nieuwe variant van het virus.
Dit betekent dat we in ieder geval tot nader order geen kerkdiensten kunnen houden met bezoekers. Op dit moment is het niet te zeggen of dat, vanaf 7 februari, wel weer mogelijk zal zijn.

Intussen is er bericht gekomen van de Protestantse Kerk van Nederland en ook vanuit de Classis waarin wij werden opgeroepen ook het zingen, (ook door voorzangers) in de kerk te stoppen.
We moeten, met de huidige besmettingscijfers en de nieuwe variant van het virus, uiterst voorzichtig zijn en alle risico’s vermijden. Ook aan deze oproep hebben we gehoor gegeven.
Al met al komt het erop neer dat we met zo min mogelijk mensen in De Schakel aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten.

We zijn dankbaar, in deze situatie, voor onze moderne techniek en de vrijwilligers die dit voor ons regelen en de uitzending van de zondagse kerkdienst mogelijk maken. De kerkdiensten zijn te volgen via onze homepage bij SchakelTV. En dat doen steeds meer mensen trouw elke zondag.
Het is fijn om ons op die momenten verbonden te weten.

Met vriendelijke groeten,
Janny Berg, voorzitter wijkkerkenraad
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedeboek te zetten. Nu we de diensten online mee mogen beleven, willen we toch graag de mogelijkheid geven om voorbede aan te vragen. Dit kan door in de week vooraf een voorbede te sturen naar schakelcontact@gmail.com. Op die manier willen we verbonden blijven met elkaar ook nu we elkaar niet in De Schakel kunnen ontmoeten.
 
Boek 'Het Geschenk van Edith Eger' Boek 'Het Geschenk van Edith Eger'
Gespreksgroep op donderdagochtend van 10.15 – 12.00 uur

Dr. Edith Eger, gevierd therapeut en Holocaust overlever, heeft deze praktische gids geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen vormen samen met de verhalen uit Egers’ eigen leven en die van haar cliënten. 
In dit boek leer je om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester, en vind je vrijheid door de kracht die erin zit.
Wat er met ons gebeurt is uiteindelijk niet het belangrijkst. Het gaat erom wat we ermee doen. We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We kennen allemaal verdriet, verlies, wanhoop, angst en mislukking. Maar we hebben ook allemaal een keuze als we te maken krijgen met trauma of moeilijkheden. We kunnen opgeven of ervoor kiezen om elk moment als een geschenk te ervaren.
Informatie en opgave: Liesbet Geijlvoet 0620613138 / e.geijlvoet@kpnplanet.nl

18 feb, 25 mrt, 22 apr. CORONAPROOF en bij lockdown op Skype
 
Collecte 17 januari Collecte 17 januari
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


De tweede collecte is voor PKN Ondersteuning gemeenten
U kunt uw gift overmaken naar:
NL 10 ABNA 0444 4447 77.
t.n.v. PKN o.v.v. Ondersteuning Gemeenten.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geven met Givt Geven met Givt

Nu wij als gemeente via een prima verzorgde beeldverbinding de aangepaste diensten kunnen volgen, komt regelmatig de vraag naar voren: “Hoe kunnen we op een eenvoudige manier toch een duit in het collectezakje doen?”
Natuurlijk kan dit via de tijdens de dienst vermelde rekeningnummers, maar een veel gemakkelijker manier, die ook blijft wanneer de kerk weer 'open' is, is inmiddels getest en beoordeeld op privacy enz.
Vanaf begin april heeft onze wijkgemeente een overeenkomst met Givt en kunt u van hun app gebruik maken. 
lees meer »
 
Praktische hulp Praktische hulp
Als gemeente willen we er juist ook voor elkaar zijn in deze tijd van het Coronavirus 
Wanneer u praktisch iets nodig heeft, boodschappen of wat ook maar, mail ons schakelcontact@gmail.com.
Wanneer u zelf juist graag praktische hulp wilt aanbieden, ook dan horen we het heel graag!
Laten we opmerkzaam zijn voor de mensen direct om ons heen, in onze straat en buurt. 
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Door corona is er dit najaar geen krant verschenen maar er zijn wel toerustingsactiviteiten georganiseerd. De website is altijd up to date, ook wanneer er iets wordt afgelast.
Het adres is: www.geloveninleeuwarden.nl

De themapagina's op de website zijn:
Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.