Beroepingswerk Beroepingswerk
Nu Helmer le Cointre in de herfst van 2020 stopt als onze wijkpredikant, wil de kerkenraad snel actie ondernemen om toestemming te krijgen de vacature in te vullen. Pas als er toestemming is - en daarvoor moeten de nodige (kerkordelijke) hobbels worden genomen - kan het eigenlijke beroepingswerk beginnen. Toch zijn er een aantal zaken waar nu al over kan worden nagedacht zoals: wat zou er in de profielschets moeten komen te staan en hoe zou de samenstelling van een beroepingscommissie er uit moeten zien? Binnenkort zult u als gemeentelid in de gelegenheid gesteld worden om ideeën en opvattingen kenbaar te maken. U kunt vast gaan nadenken….

Een kleine commissie, bestaande uit Janny Berg (voorzitter kerkenraad), Folkert Keizer (ouderling) en Jan de Haan (gemeentelid) zullen de hele procedure van begin tot eind voorbereiden en begeleiden. Bij hen kunt u met uw vragen en voorstellen terecht en zij zorgen dat die op de juiste plaats terecht komen. En zij zullen u over de voortgang van een en ander onder meer via de zondagsbrief regelmatig informeren.

Janny Berg
Voorzitter Kerkenraad
 
Einde Santonsproject Einde Santonsproject

Foto Pier Meindertsma

Santonsproject afgerond
Wat een prachtig project hebben we met elkaar beleefd gedurende Advent, Kerst tot en met Driekoningen aan toe!
Jong en oud in de gemeente ging gebroederlijk en gezusterlijk aan de slag met het maken van een beeldje van zichzelf als ‘santon’ (kleine heilige) of misschien beter: als pelgrim op weg naar het kerstkind. En wie geen beeldje wilde of kon maken, die kon genieten van het werk van anderen en zichelf net zo goed vertegendwoordigd weten in de stoet. Iedereen wordt immers ‘geroepen om op weg te gaan’.
Afgelopen zondag (12 januari) stonden de santons in de hal van de kerk, waar ieder zijn of haar eigen beeldje kon komen ophalen.

Dank
Veel dank zijn wij verschuldigd aan Judith Wietsma en Martina van der Snee die samen het initiatief hebben genomen tot dit project en er maanden mee bezig geweest zijn, samen met vele anderen (hun gezinnen, Angeliek, Wil, Joke, die helaas ziek werd… teveel om allemaal te noemen). Veel dank ook aan de kostersgroep onder leiding van Dries en Tjeerd, die het allemaal mogelijk gemaakt hebben door de zaal telkens weer in te richten, op te ruimen en de nodige klussen te verrichten. En niet te vergeten, dank aan Pier voor de prachtige foto’s.
Het plan is om een mooi fotoboek samen te stellen van dit project, dus iedereen die foto’s gemaakt heeft en die wil inzenden: stuur ze (eventueel via wetransfer) naar: .
 
Meeleven Meeleven
Een oproep aan iedereen

Elke zondag vindt u op de liturgie en in de Geandewei elke 14 dagen wel één of enkele vermeldingen bij de rubriek ‘Meeleven’. Er staat dan ook een adres bij vermeld, soms een thuisadres of een adres in ziekenhuis of verpleegtehuis. De gedachte hierachter is dat we elkaar op deze manier in staat stellen met elkaar mee te leven als geloofsgemeenschap in en rond De Schakel. We kunnen voor elkaar bidden, elkaar een kaartje sturen of op een andere manier laten merken dat we meeleven.
Op bezoek bij de mensen die het betreft, hoor ik hoe goed het mensen doet wanneer ze voelen dat ze gedragen worden door het gebed en het meeleven uit de gemeenschap. Ook als je kaarten krijgt van iemand die je niet rechtstreeks kent, maar waar bij geschreven staat: ‘uit De Schakel’, ook dat voelt warm en doet veel goed.
lees meer »
 
Rommelmarkt 21 maart 2020 Rommelmarkt 21 maart 2020
Op zaterdag 21 maart organiseert de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen van 9.30 uur tot ca. 14.00 uur weer haar traditionele rommelmarkt in Kerkelijk Centrum De Schakel, Havingastate 7 in Camminghaburen. 

Voor de nodige extra gezelligheid wordt gezorgd met het inmiddels legendarische Draaiend Rad, waarbij u leuke prijzen kunt winnen. Er is gelegenheid om een kopje koffie te drinken en diverse versnaperingen te kopen. De meest waardevolle spullen worden tijdens de rommelmarkt op het podium verkocht. Ook kunt u vanaf 13.00 uur voor twee euro speciale zakken kopen die u zelf mag vullen. 
Met de rommelmarkt zamelen we geld in voor een drietal goede doelen. De helft van de opbrengst komt ten goede aan de wijkkas van de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen. Een ander deel gaat naar de Voedselbank Leeuwarden (VBL). De voedselbanken helpen de minderbedeelden door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten, maar maken ook kosten voor huisvesting ed. Tenslotte is als doel veraf gekozen voor de bouwreis van de ‘Schakeltieners’ naar Roemenië. Zij zullen daar voor de organisatie Habitat for Humanity meebouwen aan het verbeteren van Roemeense huizen. Een groot deel van de Roemeense woningvoorraad verkeert nl. in slechte staat. Hierbij wordt samengewerkt met lokale vaklui en huiseigenaren.
lees meer »