Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en de eerste en de derde zondag van de maand is er een gebarentolk aanwezig.
lees meer »
 
Kerstproject kindernevendienst/jeugd Kerstproject kindernevendienst/jeugd
Met de kindernevendienst en de jeugd volgen we dit jaar weer het project Advent en Kerst van Kind op Zondag. De rol van vrouwen wordt uitgelicht in deze periode. Waarom? Zij hadden in die tijd en ondergeschikte rol. In alle verhalen rondom de vrouwen gaat het om “eer”. 
Zo komen de verhalen van Batseba, Ruth, Rachab, Tamar aan bod en sluiten we af met Maria. In het perspectief van het koninkrijk worden de “eerlozen” juist als belangrijk en eervol gezien. In het koninkrijk vindt die omkering plaats, omdat zij de Aarts-moeders zijn van Jezus. Deze vrouwen waren kansarm en hebben er toch het beste van gemaakt.Voor de kinderen kijken we naar wat is nu eer? Waar ben je trots op? De kinderen hebben allemaal al het gezinsboekje thuis ontvangen (zie foto).
lees meer »
 
Bevestiging ambtdragers Bevestiging ambtdragers
De kerkenraad is heel blij dat zondag 11 december nieuwe ambtsdragers kunnen worden bevestigd.
Dit zijn:
Trudy Dijkstra als ouderling secretariaat;
Titia de Jong als diaken;
Reimer Brouwer als ouderling kerkrentmeester.

We nemen 11 december met veel dank afscheid van Ytsje Bakker en Adri van Klaarbergen, die tot voor kort verantwoordelijk waren voor het secretariaat van de kerkenraad, al kan Adri die zondag helaas niet aanwezig zijn.

Ondanks de zorgen over allerlei vacatures, zijn we heel blij, dit geeft altijd weer nieuwe moed.
In deze dienst werkt de muziekgroep olv Maria van Twist mee en vieren we de tafel van de Heer.
Janny Berg, voorzitter
 
 
Wereldwinkel Wereldwinkel
Op 27 november en op 18 december staan we weer met onze stand van de wereldwinkel in de hal van De Schakel. Voor en na de dienst kun je bij ons terecht voor fair trade voedingsproducten en een leuke collectie met cadeautjes voor de feestdagen, kerstartikelen, kaarten en vast nog meer. Kom gezellig even langs om te kijken of te kopen!
Piet en Froukje Houtstra
 
Adventsviering Seniorenschakel op 20 december Adventsviering Seniorenschakel op 20 december
Klik hier voor de poster
 
Nieuw e-mailadres voor onze website Nieuw e-mailadres voor onze website
Er komen steeds meer e-mailadressen binnen onze wijkgemeente die eindigen op kerkincamminghaburen.nl. Daarom wordt het emailadres voor de website ook aangepast.
Het nieuwe e-mailadres is webteam@kerkincamminghaburen.nl
 
Beroepingscommissie Beroepingscommissie
De beroepingscommissie is van start! Samen gaan we op zoek naar een nieuwe wijkpredikant voor onze wijkgemeente De Schakel.  
De commissie bestaat uit: Geert Jan Boonstra, Wouter de Man, Froukje Houtstra, Margriet Visser, Christiaan Wallet, Dorien Rahman-Spies en Judith Wietsma. Christiaan is voorzitter van de commissie en Froukje is secretaris en tevens centraal aanspreekpunt voor u als gemeenteleden. Voor vragen en opmerkingen kunt u haar benaderen en zij zal namens de commissie uw vragen beantwoorden. U kunt uw vragen en opmerkingen, suggesties e.d. via het emailadres beroepingscommissie@kerkincamminghaburen.nl versturen.
 
Rommelmarkt in 2023 vraagt tips Rommelmarkt in 2023 vraagt tips

Voor deze rommelmarkt zijn we nog steeds op zoek naar goede doelen. Van het doel willen we niet alleen de naam weten, maar ook wat ze precies doen en waarom juist dit doel in aanmerking zou moeten komen voor een financiële bijdrage. Omdat er veel goede doelen zijn, willen we graag wel dat deze altijd een directe of indirecte band hebben met ons als wijk of kerk in Camminghaburen.
Suggesties kunnen worden doorgegeven via schakelrommelmarkt@gmail.com of telefonisch op 06-52643006 (Anita Smit).
De rommelmarktcommissie
 
Mist u bepaalde liederen in de kerkdienst Mist u bepaalde liederen in de kerkdienst
Als Schakelgemeente zijn we al bijna twee jaar 'Vacant' en dat betekent dat we wekelijks een andere voorganger hebben......daar zijn we heel blij mee maar het kan zijn dat u soms bepaalde liederen of psalmen niet meer hoort die u nu heel erg mist.
Graag willen van u horen welke liederen dat zijn.

U kunt dat aan ons doorgeven op de volgende manieren:
Door het invullen van het briefje dat u naast de ‘muziekdoos’ achter in de kerk kunt vinden of klikken op de link  https://forms.gle/Q2eERYv9sfgbq7JC8

of de QR code te scannen.
De lijst met liederen kunnen we voorleggen aan de gastpredikant en ook de nieuwe predikant. Zeker nu de benoemingscommissie op volle toeren draait.
Vriendelijke groet Anita Smit, +31 6 52 643 006
 
De kerk is open De kerk is open

Elke donderdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur is De Schakel open. Er wordt koffie / thee geschonken. Ook kan in de speciale ruimte die daarvoor is ingericht, in stilte een kaarsje aangestoken worden. De medewerkers van Open Kerk bieden een luisterend oor.
Jelly-Wil-Sity-Clara-Anja-Corrie
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedenboek te zetten. In de week voorafgaande aan de dienst kunt u een voorbede aanvragen en deze sturen naar schakelcontact@gmail.com. Voorbeden kunnen op de zaterdag tot 14.00 uur worden doorgegeven. Zo blijven we met elkaar verbonden via De Schakel en online.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Alle informatie over activiteiten, die door de verschillende aangesloten kerkgenootschappen in Leeuwarden worden georganiseerd, staat op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Wanneer er wijzigingen zijn of een activiteit niet doorgaat wordt dat op deze website aangegeven.