Speciale diensten Speciale diensten

Soms zijn er op zondag speciale diensten zoals schoolkerkdiensten en doopdiensten. Ook zijn er diensten die worden voorbereid met de ouderen.
Naast de zondagsdiensten zijn er op doordeweekse dagen soms trouw- en rouwdiensten.

Tien keer per jaar wordt het Avondmaal gevierd. In onze gemeente is een zogenaamd 'open' avondmaal. Iedereen die zich aangesproken voelt tot het Bijbels verhaal van God en Jezus wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal. Dat geldt voor volwassenen en kinderen.
Avondmaal vieren we meestal lopend en soms in een kring. 

Speciale diensten en avondgebeden:

 
Iona avondgebed Iona avondgebed


Elke 2e zondagavond van de maand vindt er in De Schakel een Iona-avondgebed plaats. Dit is een korte viering met liederen, gebeden, symbolen en stilte in de sfeer van Iona en de Keltische spiritualiteit. Er is gelegenheid om een lichtje aan te steken en zo ervaringen en gebeden te delen.

Tijdstip: 19.00 uur - 19.45 uur.
Plaats: Bij de vleugel in de kerkzaal. De data staan in de Agenda.

 
Schoolkerkdiensten Schoolkerkdiensten


De schoolkerkdiensten worden voorbereid met de leerkrachten en leerlingen van de dr. Algraschool.  Meestal rondom een thema of een bijbelverhaal. Bij de dienst is iedereen welkom: ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's en gemeenteleden.

 
Doopdiensten Doopdiensten


Twee à drie keer per jaar kunnen ouders hun kindje laten dopen. Jongeren of volwassenen kiezen er soms voor om zich op latere leeftijd te laten dopen. Ook voor hen zijn die doopdiensten bedoeld.
Ter voorbereiding op de doop worden de ouders /dopelingen voor een tweetal avonden uitgenodigd, waarop de doopdienst wordt voorbereid en de doopmotivatie wordt doorgesproken, meestal in het bijzijn van één of meer kerkenraadsleden.
Sommige ouders laten de keuze voor de doop liever aan hun kinderen zelf over en laten hun kindje dus niet direct dopen. Ouders kunnen dan wel in de kring van de gemeente God danken voor het nieuwe leven en het kindje laten opnemen in de gemeente. In overleg met de wijkpredikant kan dit in een bijzondere kerkdienst.

 
Liefde en trouw vieren Liefde en trouw vieren


Wanneer twee mensen in liefde en trouw het leven met elkaar willen delen, kunnen zij in de kerk om Gods zegen vragen. In Camminghaburen staat de mogelijkheid open voor iedereen, ongeacht sekse of levensverbintenis (huwelijk/samenlevingscontract), om in een dienst (buiten de zondagmorgendienst) een zegen te vragen over hun huwelijk of levensverbintenis. Ter voorbereiding worden meerdere gesprekken gevoerd.

 
Rouwen en gedenken Rouwen en gedenken


Niet alleen vreugde, ook verdriet willen wij als Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen delen. Het sterven van mensen is een buitengewoon ingrijpend gebeuren, waaraan de grootst mogelijke aandacht en zorg besteed wordt. Voor begeleiding rondom sterven, uitvaart en rouw kan door iedereen een beroep worden gedaan op de predikant.

lees meer ยป